Rok Botaniki 2022

Logo Roku Botaniki 2022

W 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pragnąc podkreślić zasługi polskich botaników dla światowej nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na wniosek Towarzystwa w dniu 26 listopada 2021 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Botaniki.

Zapraszamy do świętowania Jubileuszu Stulecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego poprzez udział w wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo oraz poprzez organizowanie wydarzeń we własnym zakresie, których nadrzędnym celem jest popularyzacja nauk i wiedzy botanicznej.

Logo Roku Botaniki można pobrać i uzyskać patronat Polskiego Towarzystwa Botanicznego po wypełnieniu krótkiego formularza zgłoszeniowego organizowanego wydarzenia.

Najnowsze ogłoszenia na Blogu PTB dotyczące Roku Botaniki: