Główna Komisja Rewizyjna

[encode_email]audit_committee@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Przewodniczący

dr hab. Małgorzata Katarzyna Sułkowska, prof. IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa

+48 227150461

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Ewa Urszula Kurczyńska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

+48 322009573

Sekretarz

prof. dr hab. Marian Jędrzej Giertych

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

+48 618170181

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

prof. dr hab. Agnieszka Anna Popiela

Uniwersytet Szczeciński

+48 914441561

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

+48 525853801