Członkostwo

Jesteśmy ogólnopolskim stowarzyszeniem naukowym, zrzeszającym naukowców i miłośników szeroko pojętej botaniki (w tym również mykologii, lichenologii i fykologii). Od 100 lat działamy na rzecz upowszechniania wiedzy przyrodniczej przez:

 • organizowane warsztatów, wykładów i konferencji naukowych, w tym ogólnopolskiego zjazdu PTB, organizowanego co 3 lata
 • działalność wydawniczą, obejmującą m.in. publikowanie kilku czasopism i serii wydawniczej o międzynarodowym zasięgu
 • prowadzenie szkoleń i poradnictwa metodycznego, prelekcji, warsztatów i wycieczek przyrodniczych
 • udział w międzynarodowej akcji Fascination of Plants Day, organizowanej co 2 lata.

Przynależność do PTB umożliwia:

 • poszerzanie wiedzy i nawiązywanie kontaktów ze specjalistami na spotkaniach organizowanych przez oddziały i sekcje PTB
 • uzyskanie zniżek za publikację pracy w renomowanych wydawnictwach PTB
 • uzyskanie zniżek w opłatach za udział w konferencjach organizowanych przez PTB
 • uzyskanie dofinansowania przy organizowaniu pod auspicjami PTB konferencji i innych spotkań naukowych lub popularnonaukowych
 • dostęp do Newslettera PTB – wewnętrznego biuletynu elektronicznego, opisującego aktualne sprawy Towarzystwa
 • kształtowanie opiniotwórczej działalności PTB, np. przez czynny udział w konsultowaniu aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody.

Członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Botanicznego może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, przyczyniająca się do rozwoju i upowszechniania botaniki i nauk pokrewnych. Członkiem zwyczajnym może być botanik zagraniczny. Kandydata na członka zwyczajnego przedstawia na zebraniu oddziału dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Towarzystwa. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje zebranie członków oddziału. Decyzję oddziału zatwierdza Zarząd Główny.

Członkiem wspierającym PTB może zostać osoba fizyczna lub prawna (w praktyce najczęściej są to instytucje naukowe), deklarująca gotowość pomocy w realizacji celów statutowych Towarzystwa. Kandydaturę członka wspierającego zatwierdza Zarząd Główny.

Godność członka honorowego Towarzystwa jest nadawana przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTB.

Opłaty

Zgodnie z uchwałą 64. Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 27 czerwca 2016 roku, wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi obecnie:

 • 80 zł dla członków zwyczajnych
 • 40 zł dla studentów, doktorantów i uczniów
 • 20 zł dla emerytów i rencistów
 • członkowie honorowi są zwolnieni z opłat.

Jednorazowa opłata wpisowa (obowiązująca tylko nowych członków PTB) wynosi 20 zł.

Wpłat można dokonywać:

 • U skarbników poszczególnych oddziałów PTB;
 • Bezpośrednio na konto bankowe Towarzystwa. W tytule wpłaty należy wpisać: Składka członkowska za rok  oraz imię i nazwisko, przynależność do oddziału PTB i miejscowość zamieszkania (dane do przelewu dostępne są na stronie Kontakt);
 • Na stronie Opłać składkę w witrynie PTB.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close