Polish Botanical Society Repository

Dokumenty historyczne [Historical Documents]

Dokumenty historyczne [Historical Documents]

 

Zbiór ten stanowi dokumentację działalności naukowej, popularyzatorskiej i organizacyjnej Towarzystwa od momentu jego powstania do końca XX wieku. Historyczne i współczesne wydawnictwa PTB dostępne są w zbiorze Działalność wydawnicza.

[This community contains documents of the Society’s scientific, popularizing, and organizational activity from its foundation until the end of the twentieth century. Back and current publications are available in the Publishing Activity community.]

Collections in this community

Recent Submissions

View more