Repozytorium Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Dokumenty historyczne [Historical Documents]

Dokumenty historyczne [Historical Documents]

Przeglądaj według

 

Zbiór ten stanowi dokumentację działalności naukowej, popularyzatorskiej i organizacyjnej Towarzystwa od momentu jego powstania do końca XX wieku. Historyczne i współczesne wydawnictwa PTB dostępne są w zbiorze Działalność wydawnicza.

[This community contains documents of the Society’s scientific, popularizing, and organizational activity from its foundation until the end of the twentieth century. Back and current publications are available in the Publishing Activity community.]

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

View more