Oddział Poznański

Oddział Poznański PTB został formalnie powołany do życia decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów w Krakowie 8 czerwca 1930 roku, podczas IX Zjazdu PTB. Głównym inicjatorem powołania i organizatorem Oddziału był prof. Adam Wodziczko.

Las dębowo-grabowy w rezerwacie przyrody Dębina pod Wągrowcem, fot. Marek Kasprowicz

W 2020 roku Oddział obchodził 90-lecie swego istnienia i obecnie zrzesza prawie 120 osób. Członkowie Oddziału to w większości osoby związane z głównymi ośrodkami naukowymi regionu, tj. Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Można śmiało stwierdzić, że Oddział Poznański, dzięki niezwykłej aktywności i wszechstronnej działalności, w pewnym stopniu wychował całe pokolenia poznańskich botaników. Dużą rolę pełniły w tym względzie tradycyjne comiesięczne spotkania seminaryjne, stanowiące, zwłaszcza dawniej, swoisty kanał informacyjny, dzięki któremu społeczność botaniczna mogła uzyskać najnowsze doniesienia ze świata nauki, poznać współczesną myśl botaniczną czy choćby na moment „przenieść się” w niedostępne zakątki świata. Rolę tych spotkań można docenić jedynie widząc jak wysoką frekwencją się one cieszyły, czytając protokoły podkreślające żywą dyskusję po wystąpieniach, czy wreszcie uświadamiając sobie, jak trudny był w owych czasach dostęp do czasopism naukowych, kontakt z naukowcami z innych ośrodków czy możliwości wyjazdów na konferencje zagraniczne. Członkowie Oddziału prowadzą również działalność na rzecz zachowania szaty roślinnej Wielkopolski i Pomorza, współpracują z Wielkopolskim, Słowińskim i Babiogórskim Parkiem Narodowym oraz z Parkiem Narodowym „Ujście Warty”. W ramach działań związanych z popularyzacją wiedzy przyrodniczej Oddział prowadzi współpracę min. z Ogrodem Botanicznym UAM i Fundacją Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu.

Przewodniczący

 • dr hab. Łukasz Grewling, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodniczący

 • dr hab. Maria Wojterska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz

 • dr Artur Adamczak, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy

Skarbnik

 • dr hab. Piotr Szkudlarz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie

 • dr hab. Rafał Mól, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przewodniczący

 • dr hab. Katarzyna Buczkowska-Chmielewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępca przewodniczącego

 • dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz

 • dr hab. Tomasz Wyka, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej, Laboratorium Aerobiologii
 • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
 • 48 61 829 57 00
 • poznan@pbsociety.org.pl