Oddział Łódzki

Oddział Łódzki PTB powstał 14 września 1945 roku. Powołano go niespełna cztery miesiące po powstaniu Uniwersytetu Łódzkiego, z którym od tego czasu jest nierozerwalnie związany. Oddział utworzono z inicjatywy profesorów: Franciszka Ksawerego Skupieńskiego, Wacława Moycho, Jakuba Mowszowicza, Jana Muszyńskiego oraz Anny Wałek-Czarneckiej. Pierwszą jego siedzibą było Muzeum Przyrodnicze w Parku Henryka Sienkiewicza w Łodzi.

Późne lato w dolinie Rawki, fot. Anna Traut-Seliga

Oddział zrzesza osoby odznaczające się zamiłowaniem do przyrody. Na zebraniach spotykają się naukowcy badający świat roślin na różnym poziomie szczegółowości (od genów po ekosystemy, od badań lokalnych po analizy o globalnym zasięgu), pasjonaci i hobbyści. Oddział łączy naukowców pracujących zarówno w terenie, jak i w laboratorium, zajmujących się ważnymi w obecnie zmieniającej się przyrodzie badaniami podstawowymi, pracami wdrożeniowymi, znajdującymi zastosowanie w praktyce. Nasi członkowie skupiają się również na  upowszechnianiu nauki, co od samego początku istnienia Oddziału stanowi ważny aspekt jego pracy oraz jeden z najważniejszych filarów działalności całego Towarzystwa. Działalność popularyzatorska jest realizowana poprzez organizowanie spotkań naukowych, podczas których przybliżane są wyniki badań z różnych dziedzin nauk botanicznych, wyjazdów do arboretów, ogrodów botanicznych i rezerwatów przyrody oraz poprzez wykłady i prelekcje dla nauczycieli. Natomiast dla młodzieży szkolnej różnych poziomów nauczania organizowane są konkursy (dendrologiczny, fotograficzny) i spotkania w szkołach. Członkowie Oddziału udzielają wywiadów w prasie, radio i telewizji oraz są członkami Komitetu Okręgowej Olimpiady Biologicznej. Działalność członków Oddziału to także udział w pracach rad parków narodowych, parków krajobrazowych, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Łódzkiego i Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, Zarządu Okręgowego LOP, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej oraz Stowarzyszenia „Film-Przyroda-Kultura”.

Przewodniczący

 • dr hab. Grzegorz J. Wolski, Uniwersytet Łódzki

Wiceprzewodniczący

 • prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, Uniwersytet Łódzki

Sekretarz

 • mgr Anastazja Gręda, Uniwersytet Łódzki

Skarbnik

 • dr hab. Katarzyna Zielińska, Uniwersytet Łódzki

Członkowie

 • dr hab. Izabela Kałucka, Uniwersytet Łódzki

Przewodniczący

 • dr hab. Marcin Kiedrzyński, Uniwersytet Łódzki

Zastępca przewodniczącego

 • dr Dorota Mańkowska, Politechnika Łódzka

Członkowie

 • dr Anna Bomanowska, Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin
 • ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
 • 48 42 665 50 98
 • lodz@pbsociety.org.pl