Kontakt

 • Dane kontaktowe do Biblioteki PTB dostępne są na stronie Biblioteka
 • Dane kontaktowe do Redakcji wydawnictw PTB znajdują się na podstronach Działalności wydawniczej
 • Na podstronach Struktury Towarzystwa dostępne są dane kontaktowe członków Prezydium oraz przewodniczących oddziałów i sekcji

Dane administracyjno-finansowe PTB
(do wystawiania faktur)

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne
 • Aleje Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa
 • NIP: 526-17-33-388
 • REGON: 007022000-76055000-59-1-784-01009
 • KRS: 0000128866
 • Numery kont bankowych (Bank Millenium):
  • dla wpłat w PLN: 94 1160 2202 0000 0000 5515 6804
  • dla wpłat w EUR: 16 1160 2202 0000 0003 2373 1129

Skarbnik generalny PTB

 • dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna, prof. UAM
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • +48 618 295 606
 • treasurer@pbsociety.org.pl

Faktury prosimy przesyłać na adres:

 • dr Małgorzata Grzyb
 • PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie
 • ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa

W sprawie składek prosimy kontaktować się z Zastępcą skarbnika generalnego:

 • dr Małgorzata Grzyb
 • Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
 • ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa
 • +48 226483856 wew. 236
 • deputy_treasurer@pbsociety.org.pl

Sekretarz generalny PTB

Korespondencję prosimy przesyłać na adres:

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne
 • Aleje Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa

Administrator witryny internetowej PTB

 • dr Robert Zubel
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
 • +48 815375021
 • admin@pbsociety.org.pl