Rok Botaniki 2022
|

Uchwałą Senatu RP rok 2022 został ogłoszony Rokiem Botaniki

Z wielką radością informujemy, że starania Polskiego Towarzystwa Botanicznego o ustanowienie roku 2022 Rokiem Botaniki zakończyły się sukcesem. Senat RP jednogłośnie podjął Uchwałę.