|

Finał konkursu fotograficznego „Piękno świata roślin, grzybów i śluzowców”, 3 grudnia 2022 r.

Rozwiązane konkursu nastąpi podczas Gali Roku Botaniki, której ozdobą będzie wystawa prac laureatów.

Szczegóły