Dotacje ze środków państwowych i funduszy celowych

Zadanie finansowane w ramach umowy MONOG/SN/0207/2023/01 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Doskonała Nauka II
Nazwa i moduł wniosku: Wsparcie monografii naukowych
Nazwa zadania: „Lykopodiofity Polski – Lycopodiales, Selaginellales, Isoetales”
Wartość dofinansowania z MEiN 30 800 zł całkowita wartość projektu: 34 300 zł

Opis zadania: Celem zadania jest wydanie dzieła pt. „Lykopodiofity Polski – Lycopodiales, Selaginellales, Isoetales”, w postaci elektronicznej monografii naukowej pod redakcją dr Ewy Szczęśniak, dr hab. Edyty Goli, prof. UWr oraz prof. dr hab. Elżbiety Zenkteler. Opracowanie ukaże się w wydawnictwie zwartym Polskiego Towarzystwa Botanicznego zatytułowanym Monographiae Botanicae, wydawanym cyklicznie od 1953 roku i będzie stanowił 110 wolumin tego wydawnictwa. Monografia stanowi kompleksowe opracowanie flory lykopodiofitów w Polsce, przygotowane przez specjalistów zajmujących się różnymi aspektami ich biologii, ekologii, ochrony i zastosowań.


Zadanie finansowane w ramach umowy MONOG/SN/0198/2023/01 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Doskonała Nauka II
Nazwa i moduł wniosku: Wsparcie monografii naukowych
Nazwa zadania: „Śladami Mistrzów – miejsca fascynacji Prekursorów polskiej geobotaniki”
Wartość dofinansowania z MEiN: 60 000 zł; całkowita wartość projektu: 108 000 zł

Opis zadania: Celem zadania jest wydanie monografii o charakterze albumowym pt. „Śladami Mistrzów – miejsca fascynacji Prekursorów polskiej geobotaniki”, pod redakcją dr. Artura Obidzińskiego. Opracowanie będzie poświęcone dziedzictwu przyrodniczemu i historii odkryć polskiej geobotaniki. Ideą jest przywołanie miejsc, które dostrzeżono i opisano na terenie Polski w ujęciu historycznym (tj. począwszy od połowy XVIII w.). Wiele z nich, ze względu na swoje walory, do tej pory przyciąga kolejne pokolenia badaczy. Książka ma zwrócić uwagę zwłaszcza botaników młodszego pokolenia (zarówno profesjonalnych, jak i amatorów) na korzenie badań geobotanicznych. Jest przygotowywana w oparciu o literaturę fachową i doświadczenie botaników ze wszystkich ośrodków naukowych Polski. Poszerzy ona wiedzę czytelników nie tylko botaniczną, ale również geograficzną, geobotaniczną i historyczną.


Zadanie finansowane w ramach umowy KONF/SN/0443/2023/01 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Doskonała Nauka II
Nazwa i moduł wniosku: Wsparcie konferencji naukowych
Nazwa zadania: „XVI Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin”
Wartość dofinansowania z MEiN: 143 900 zł; całkowita wartość projektu: 182 300 zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje zorganizowanie „XVI Ogólnopolskiej Konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin”, która odbędzie się w dniach od 23 do 25 września 2024 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja. Jest to konferencja naukowa o ogólnopolskim zasięgu, organizowana cyklicznie od 1974 roku. Konferencja skierowana jest do ogólnopolskiego środowiska naukowców, studentów i doktorantów zajmujących się roślinnymi kulturami in vitro i biotechnologią roślin, a także do przedstawicieli szeroko pojętej branży narodowej gospodarki przemysłowej zajmującej się biotechnologią roślin, w tym takimi aspektami jak: mikropropagacja, farmaceutyki i leki roślinne, fitokosmetyki. Konfrontacja przedstawicieli świata nauki i sektora przemysłu podczas konferencji umożliwi nawiązanie współpracy w aspekcie aplikacyjnego wykorzystania wyników badań naukowych.


Zadanie finansowane w ramach umowy KONF/SN/0442/2023/01 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Doskonała Nauka II
Nazwa i moduł wniosku: Wsparcie konferencji naukowych
Nazwa zadania: „60 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego”
Wartość dofinansowania z MEiN: 250 000 zł; całkowita wartość projektu: 434 350 zł

Opis zadania: Celem zadania jest zorganizowanie 60 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, który odbędzie się w Katowicach w roku 2025. Celem organizacji 60. Zjazdu PTB jest stworzenie dogodnej płaszczyzny do wymiany myśli naukowej, prowadzenia dyskusji nad aktualnymi problemami badawczymi oraz kierunkami dalszego rozwoju botaniki w Polsce. Ważnym celem jest także nawiązanie i poszerzenie współpracy  interdyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej, a także popularyzacja osiągnięć i opinii polskich naukowców w zakresie omawianej problematyki.


Zadanie finansowane w ramach umowy DNK/SP/512054/2021 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka
Nazwa i moduł wniosku: Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych
Nazwa zadania: LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin
Wartość dofinansowania z MEiN: 270 490 zł; wartość całkowita zadania: 532 490 zł

Opis zadania:
Zadanie obejmuje zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pt. LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Łączy nas umiłowanie roślin”, której tematyka jest poświęcona upowszechnianiu najnowszych badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej botaniki. Z uwagi na przypadający w 2022 r. Jubileusz Stulecia PTB, Zjazd będzie miał uroczysty charakter, stąd został podzielony na trzy części, obejmujące:

  • uroczyste obchody Jubileuszu upamiętniające intelektualną wartość i społeczny entuzjazm zaszczepiony nam przez Członków-Założycieli,
  • sesje naukowe, podczas których zostaną przedyskutowane aktualne nurty badawcze i osiągnięcia w różnych specjalnościach botaniki, reprezentowanych przez 15 sekcji działających w obrębie Towarzystwa,
  • warsztaty terenowe, służące zapoznaniu uczestników z roślinnością wybranych miejsc o szczególnych walorach florystycznych.

Zadanie finansowane w ramach umowy DNM/SP/546306/2022 ze środków Ministra Edukacji i Naukii

Nazwa programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka
Nazwa i moduł wniosku: Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych
Nazwa zadania: „Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022)”
Wartość dofinansowania z MEiN: 51 820 zł; całkowita wartość projektu: 81 820 zł

Opis zadania:
Celem zadania jest wydanie monografii pt. „Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922-2022)”, która poprzez pryzmat stuletniej aktywności towarzystwa naukowego – Polskiego Towarzystwa Botanicznego, przedstawia dzieje Polski w zakresie tworzenia się i rozwoju nauk botanicznych w XX i XXI wieku. Redaktorami dzieła są profesorowie: Agnieszka Mostowska, Adam Rostański i Anna Mikuła. Rezultatem przedsięwzięcia będzie wydanie dzieła skierowanego do szerokiego grona odbiorców: botaników, historyków i sympatyków botaniki.


Zadanie finansowane w ramach umowy DNM/SP/546330/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka
Nazwa i moduł wniosku: Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych
Nazwa zadaniaMonographiae Botanicae “Diversity and taxonomy of Telipogon (Orchidaceae) in Colombia and adjacent…”
Wartość dofinansowania z MEiN: 32 860 zł; całkowita wartość projektu: 37 560 zł

Opis zadania:
Celem zadanie jest wydanie anglojęzycznej monografii Monographiae Botanicae pt. „Diversity and taxonomy of Telipogon (Orchidaceae) in Colombia and adjacent areas”, przygotowanej przez Dariusza L. Szlachetko, Martę Kolanowską i Natalię Olędrzyńską. Monografia stanowi kompleksową rewizję taksonomiczną tropikalnego rodzaju Telipogon i prezentuje bioróżnorodność gatunkową storczykowatych. Monografia stanowi niezbędne narzędzie dla wszystkich naukowców i przyrodników zainteresowanych taksonomią storczyków i ochroną tej grupy roślin.


Zadanie finansowane w ramach umowy RCN/SP/0068/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Rozwój Czasopism Naukowych
Nazwa czasopismaActa Societatis Botanicorum Poloniae
Wartość dofinansowania z MEiN: 120 000 zł; wartość całkowita zadania: 171 074 zł

Opis zadania:
Celem projektu jest wydanie Acta Societatis Botanicorum Poloniae (ASBP) w latach 2022–2023 na Platformie czasopism PTB. Czasopismo, wydawane od 1923 r., od 10 lat ukazuje się w trybie open access. W 2020 r., za spełnianie wysokich standardów wydawniczych w zakresie otwartego dostępu, ASBP zostało wyróżnione odznaką DOAJ Seal. Efektem planowanym do osiągnięcia jest utrzymanie i rozwijanie w latach 2022–2023 wypracowanych praktyk w zakresie rozpowszechniania prac publikowanych w otwartym dostępnie, spełniania etycznych standardów i innowacyjnego podejścia do publikowania wyników badań naukowych.


Zadanie finansowane w ramach umowy RCN/SP/0069/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Rozwój Czasopism Naukowych
Nazwa czasopismaActa Agrobotanica
Wartość dofinansowania z MEiN: 80 000 zł; wartość całkowita zadania: 136 894 zł

Opis zadania:
Celem projektu jest wydanie Acta Agrobotanica (AA) w latach 2022–2023 na Platformie czasopism PTB. Czasopismo, wydawane od 1953 r., od 10 lat ukazuje się w trybie Open Access. W 2020 r., za spełnianie wysokich standardów wydawniczych w zakresie otwartego dostępu, AA zostało wyróżnione odznaką DOAJ Seal. Efektem planowanym do osiągnięcia jest utrzymanie i rozwijanie w latach 2022–2023 wypracowanych praktyk w zakresie rozpowszechniania prac publikowanych w otwartym dostępnie, spełniania etycznych standardów i innowacyjnego podejścia do publikowania wyników badań naukowych.


Zadanie finansowane w ramach umowy RCN/SP/0070/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Rozwój Czasopism Naukowych
Nazwa czasopismaActa Mycologica
Wartość dofinansowania z MEiN: 80 000 zł; wartość całkowita zadania: 99 034 zł

Opis zadania:
Celem projektu jest wydanie Acta Mycologica (AM) w latach 2022–2023 na Platformie czasopism PTB. Czasopismo, wydawane od 1965 r., od 10 lat ukazuje się w trybie Open Access. W 2020 r., za spełnianie wysokich standardów wydawniczych w zakresie otwartego dostępu, AM zostało wyróżnione odznaką DOAJ Seal. Efektem planowanym do osiągnięcia jest utrzymanie i rozwijanie w latach 2022–2023 wypracowanych praktyk w zakresie rozpowszechniania prac publikowanych w otwartym dostępnie, spełniania etycznych standardów i innowacyjnego podejścia do publikowania wyników badań naukowych.