Dotacje ze środków państwowych i funduszy celowych

Zadanie finansowane w ramach umowy DNK/SP/512054/2021 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka

Nazwa i moduł wniosku: Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych

Nazwa zadania: LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin

Wartość dofinansowania z MEiN: 270 490 zł; wartość całkowita zadania: 532 490 zł

Opis zadania:

Zadanie obejmuje zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pt. LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Łączy nas umiłowanie roślin”, której tematyka jest poświęcona upowszechnianiu najnowszych badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej botaniki. Z uwagi na przypadający w 2022 r. Jubileusz Stulecia PTB, Zjazd będzie miał uroczysty charakter, stąd został podzielony na trzy części, obejmujące:

  • uroczyste obchody Jubileuszu upamiętniające intelektualną wartość i społeczny entuzjazm zaszczepiony nam przez Członków-Założycieli,
  • sesje naukowe, podczas których zostaną przedyskutowane aktualne nurty badawcze i osiągnięcia w różnych specjalnościach botaniki, reprezentowanych przez 15 sekcji działających w obrębie Towarzystwa,
  • warsztaty terenowe, służące zapoznaniu uczestników z roślinnością wybranych miejsc o szczególnych walorach florystycznych.

Zadanie finansowane w ramach umowy DNM/SP/546306/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka

Nazwa i moduł wniosku: Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych

Nazwa zadania: „Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022)”

Wartość dofinansowania z MEiN: 51 820 zł; całkowita wartość projektu: 81 820 zł

Opis zadania:

Celem zadania jest wydanie monografii pt. „Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922-2022)”, która poprzez pryzmat stuletniej aktywności towarzystwa naukowego – Polskiego Towarzystwa Botanicznego, przedstawia dzieje Polski w zakresie tworzenia się i rozwoju nauk botanicznych w XX i XXI wieku. Redaktorami dzieła są profesorowie: Agnieszka Mostowska, Adam Rostański i Anna Mikuła. Rezultatem przedsięwzięcia będzie wydanie dzieła skierowanego do szerokiego grona odbiorców: botaników, historyków i sympatyków botaniki.


Zadanie finansowane w ramach umowy DNM/SP/546330/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka

Nazwa i moduł wniosku: Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych

Nazwa zadania: Monographiae Botanicae “Diversity and taxonomy of Telipogon (Orchidaceae) in Colombia and adjacent…”

Wartość dofinansowania z MEiN: 32 860 zł; całkowita wartość projektu: 37 560 zł

Opis zadania:

Celem zadanie jest wydanie anglojęzycznej monografii Monographiae Botanicae pt. „Diversity and taxonomy of Telipogon (Orchidaceae) in Colombia and adjacent areas”, przygotowanej przez Dariusza L. Szlachetko, Martę Kolanowską i Natalię Olędrzyńską. Monografia stanowi kompleksową rewizję taksonomiczną tropikalnego rodzaju Telipogon i prezentuje bioróżnorodność gatunkową storczykowatych. Monografia stanowi niezbędne narzędzie dla wszystkich naukowców i przyrodników zainteresowanych taksonomią storczyków i ochroną tej grupy roślin.


Zadanie finansowane w ramach umowy RCN/SP/0068/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Rozwój Czasopism Naukowych

Nazwa czasopisma: Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Wartość dofinansowania z MEiN: 120 000 zł; wartość całkowita zadania: 171 074 zł

Opis zadania:

Celem projektu jest wydanie Acta Societatis Botanicorum Poloniae (ASBP) w latach 2022–2023 na Platformie czasopism PTB. Czasopismo, wydawane od 1923 r., od 10 lat ukazuje się w trybie open access. W 2020 r., za spełnianie wysokich standardów wydawniczych w zakresie otwartego dostępu, ASBP zostało wyróżnione odznaką DOAJ Seal. Efektem planowanym do osiągnięcia jest utrzymanie i rozwijanie w latach 2022–2023 wypracowanych praktyk w zakresie rozpowszechniania prac publikowanych w otwartym dostępnie, spełniania etycznych standardów i innowacyjnego podejścia do publikowania wyników badań naukowych.


Zadanie finansowane w ramach umowy RCN/SP/0069/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Rozwój Czasopism Naukowych

Nazwa czasopisma: Acta Agrobotanica

Wartość dofinansowania z MEiN: 80 000 zł; wartość całkowita zadania: 136 894 zł

Opis zadania:

Celem projektu jest wydanie Acta Agrobotanica (AA) w latach 2022–2023 na Platformie czasopism PTB. Czasopismo, wydawane od 1953 r., od 10 lat ukazuje się w trybie Open Access. W 2020 r., za spełnianie wysokich standardów wydawniczych w zakresie otwartego dostępu, AA zostało wyróżnione odznaką DOAJ Seal. Efektem planowanym do osiągnięcia jest utrzymanie i rozwijanie w latach 2022–2023 wypracowanych praktyk w zakresie rozpowszechniania prac publikowanych w otwartym dostępnie, spełniania etycznych standardów i innowacyjnego podejścia do publikowania wyników badań naukowych.


Zadanie finansowane w ramach umowy RCN/SP/0070/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa programu: Rozwój Czasopism Naukowych

Nazwa czasopisma: Acta Mycologica

Wartość dofinansowania z MEiN: 80 000 zł; wartość całkowita zadania: 99 034 zł

Opis zadania:

Celem projektu jest wydanie Acta Mycologica (AM) w latach 2022–2023 na Platformie czasopism PTB. Czasopismo, wydawane od 1965 r., od 10 lat ukazuje się w trybie Open Access. W 2020 r., za spełnianie wysokich standardów wydawniczych w zakresie otwartego dostępu, AM zostało wyróżnione odznaką DOAJ Seal. Efektem planowanym do osiągnięcia jest utrzymanie i rozwijanie w latach 2022–2023 wypracowanych praktyk w zakresie rozpowszechniania prac publikowanych w otwartym dostępnie, spełniania etycznych standardów i innowacyjnego podejścia do publikowania wyników badań naukowych.