Oddział Wrocławski

Historia Oddziału Wrocławskiego PTB zaczyna się w 1945 r., kiedy to w powojennym Wrocławiu wraz z odbudową miasta zaczęło rozwijać się życie akademickie. Skutkiem ożywionej aktywności botaników wrocławskich, w tym przybyłych ze Lwowa przedwojennych członków PTB, było powołanie Oddziału Wrocławskiego na pierwszym po wojnie Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa, który odbył się w Warszawiem, w dniach 28–29 września 1945 r. Pierwszym przewodniczącym został słynny torfoznawca prof. Stanisław Tołpa (późniejszy rektor Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu). Wśród członków założycieli byli także: prof. Stanisław Kulczyński (lwowski botanik, pierwszy powojenny rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu), prof. Józef Mądalski (autor Atlasu flory polskiej, twórca i długoletni kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu), doc. Olga Kostecka-Mądalska (z Katedry Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu), prof. Bolesław Świętochowski (organizator Wydziału Rolniczego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu) oraz prof. Włodzimierz Tymrakiewicz (torfoznawca i autor Atlasu chwastów).

Śnieżne Kotły Mirosława Fot. Mirosława Górecka

Oddział prowadzi działalność skupiającą się na wspieraniu nauki, a także popularyzacji problemów ochrony roślin, ekosystemów i szeroko rozumianej biologii roślin. W ciągu 75 lat jego aktywności odbyło się ponad 600 spotkań, zorganizowano 3 zjazdy PTB, a także szereg sympozjów, konferencji, seminariów i wycieczek terenowych.

Przewodniczący

  • dr Sylwia Wierzcholska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wiceprzewodniczący

  • dr Kamil Konowalik, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Sekretarz

  • mgr Anna Faltyn-Parzymska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Skarbnik

  • nie powołano

Przewodniczący

  • dr Maria Kossowska, Uniwersytet Wrocławski

Zastępca przewodniczącego

  • nie powołano

Sekretarz

  • nie powołano