Prezydium

Prezes

prof. dr hab. Anna Mikuła

Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Wiceprezes ds. organizacyjnych

prof. dr hab. Czesław Hołdyński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiceprezes ds. pozyskiwania dotacji

dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB

Politechnika Białostocka

Wiceprezes ds. organizacji 60. Zjazdu PTB

dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz generalny

dr inż. Mirosława Górecka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zastępca sekretarza generalnego

dr inż. Aneta Sulborska-Różycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skarbnik generalny

dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępca skarbnika generalnego

dr Małgorzata Grzyb

Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Redaktor naczelny wydawnictw ciągłych PTB

prof. dr hab. Jakub Sawicki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie

Redaktor naczelny wydawnictw zwartych i Newslettera PTB

prof. dr hab. Agnieszka Mostowska

Uniwersytet Warszawski

Członek Prezydium odpowiedzialny za upowszechnianie wiedzy botanicznej

prof. dr hab. Adam Rostański

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Członek Prezydium odpowiedzialny za kontakty zagraniczne

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie

Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Członek Prezydium

prof. dr hab. Jan J. Rybczyński

Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Członek Prezydium

prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członek Prezydium

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Członek Prezydium

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie