Oddział Lubelski

Oddział Lubelski PTB powstał 12 grudnia 1945 r. na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Marii   Curie-Skłodowskiej (przekształconym następnie w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, potem Biologii i Nauk o Ziemi, obecnie Biologii i Biotechnologii). Wśród członków-założycieli byli  m.in. profesorowie: Adam Paszewski (przewodniczący Oddziału w latach 1945–1980, z dwuletnią przerwą, później jego honorowy przewodniczący), Lucjan Kaznowski, Józef Motyka, Stanisław Waśniewski, Piotr Wiśniewski.  Wielu spośród współorganizatorów Oddziału, którzy po zakończeniu II wojny przybyli do Lublina na wieść o tworzeniu nowej uczelni,  było absolwentami i pracownikami takich renomowanych ośrodków naukowych, jak Uniwersytet im.  Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Politechnika Lwowska i Politechnika Kijowska. Od początku działalności do chwili obecnej Oddział Lubelski plasuje się w ścisłej czołówce pod względem liczby członków, regularności spotkań i liczby słuchaczy, a także działalności popularyzującej wiedzę botaniczną.  

Kazimierz – Wąwóz Korzeniowy Dół, fot. Małgorzata Wójcik

W ponad 75-letniej historii Oddziału Lubelskiego PTB, liczone w setkach spotkania naukowe zgromadziły w sumie ponad 25 tysięcy osób. Kolejne jubileuszowe setne posiedzenia odbywały się w latach 1951, 1955, 1962, 1970, 1975, 1984, 1993, 2003, 2012, a tysięczne spotkanie odbyło  się  w 2022 r.  w 100. rocznicę powstania PTB. Od początku istnienia Oddział Lubelski wnosi istotny wkład w rozwój botaniki na poziomie krajowym i światowym, popularyzuje szeroko pojętą wiedzę botaniczną, ochronę przyrody i istotnie przyczynia się do integracji środowiska lubelskich botaników.

Przewodniczący

 • dr hab. Małgorzata Wrzesień, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiceprzewodniczący

 • dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz

 • dr Robert Zubel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Skarbnik

 • dr Anna Rysiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie

 • dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Łukasz Komsta, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. inż. Agata Konarska, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Aneta Sulborska-Różycka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Grażyna Szymczak, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przewodniczący

 • dr hab. Ewa Szczuka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zastępca przewodniczącego

 • dr Agnieszka Dąbrowska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz

 • dr Mykhaylo Chernetskyy (Michał Czernecki), Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii