Nagroda PTB dla młodych badaczy

Nagroda PTB dla młodych badaczy jest przyznawana polskim naukowcom za ogłoszenie dzieła lub serii artykułów o wybitnych walorach naukowych w dziedzinie botaniki sensu lato, opublikowanych w okresie pomiędzy kolejnymi zjazdami PTB. Pierwsze Nagrody zostały przyznane w 2013 roku podczas 56. Zjazdu PTB w Olsztynie. O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w roku poprzedzającym Zjazd Towarzystwa mają nie więcej niż 32 lata. Członkostwo w PTB nie jest warunkiem koniecznym do wyróżnienia nagrodą.

Wnioski o wyróżnienie Nagrodą PTB dla młodych badaczy, przygotowane według wzoru określonego w Załączniku do Regulaminu Nagrody, należy kierować do Przewodniczącego Oddziału lub Sekcji PTB, do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego Zjazd PTB.

Pierwsze Nagrody zostały przyznane w 2013 roku na 56. Zjeździe PTB w Olsztynie:

 • 1. miejsce – Łukasz Grewling – Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • 2. miejsce – Marcin Pietras – Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 • 3. miejsce – Wioletta Wasilewska – Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2016 roku na 57. Zjeździe PTB w Lublinie Nagrody przyznano:

 • 1. miejsce – Weronika Czarnocka z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2. miejsce – Kinga Lewtak z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 3. miejsce – Katarzyna Sękiewicz z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

W 2019 roku na 58. Zjeździe PTB w Krakowie Nagrody przyznano:

 • 1. miejsce – Małgorzata Grzyb z PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
 • 2. miejsce – Łukasz Walas – Instytut Dendrologii w Kórniku
 • 3. miejsce – Monika Cioć – Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

W 2022 roku na 59. Zjeździe PTB w Warszawie Nagrody przyznano:

 • 1. miejsce – dr n. med. Marta Klimek-Szczykutowicz – Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2. miejsce – mgr inż. Wojciech Makowski – Wydział Biotechologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • 3. miejsce – dr Iwona Sadura – Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie
 • 3. miejsce – mgr inż. Kamila Laskoś – Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie.

Skład Komisji Nagrody PTB dla młodych badaczy (2023-2025)

 • Przewodniczący
  prof. dr hab. Czesław Hołdyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Sekretarz
  dr hab. Małgorzata Stasińska, Uniwersytet Szczeciński
 • Członkowie
  dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, Uniwersytet Łódzki
  dr hab. Ewa Muszyńska-Sadłowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  prof. dr hab. Arkadiusz Nowak, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie