Oddział Warszawski

Oddział Warszawski PTB jest najstarszą i największą działającą na terenie Mazowsza i Podlasia organizacją botaniczną o charakterze naukowym. W 2011 roku Oddział liczył 224 członków. Członkami wspierającymi nasze działania są 3 instytucje: Ogród Botaniczny CZRB PAN, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytet Warszawski.

Oddział Warszawski powstał 22 listopada 1922 roku, a pierwszym przewodniczącym został prof. UW Zygmunt Wójcicki. Pierwsze posiedzenie referatowe miało miejsce kilka dni później w sali Uniwersytetu Warszawskiego, w której odbywały się następne spotkania, aż do roku 1966 (z przerwą w okresie II wojny światowej). Zaproponowany przez prof. Wójcickiego zwyczaj spotykania się w ostatnie czwartki każdego miesiąca jest w miarę możliwości podtrzymywany do dnia dzisiejszego. Na kolejnych posiedzeniach prezentowano osiągnięcia naukowe członków Oddziału i zaproszonych gości oraz przedstawiano publikacje z zakresu botaniki i prowadzono twórcze dyskusje. Ówcześni członkowie Oddziału wywodzili się głównie ze środowisk naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Z tych uczelni pochodzą kolejni Przewodniczący: Zygmunt Wójcicki (1922–1925); Kazimierz Basalik (1925–1932, 1946–1954, 1955–1957); Michał Korczewski (1932–1935, 1945–1946); Bolesław Hryniewiecki (1935–1938), Wincenty Siemaszko (1938–1939); Tadeusz Gorczyński (1954–1955); Mikołaj Kostyniuk (1957–1960); Piotr Strebeyko (1960–1962, 1964–1966); Józef Kochaman (1962–1964), Irena Rejment-Grochowska (1966–1968, 1971–1975); Ludmiła Hausbrandt (1968–1971); Tomasz Józef Wodzicki (1975–1977); Stanisław Lewak (1977–1983); Bronisław Gej (1983–1989); Janusz Ostrowski (1989–1992), Małgorzata Wierzbicka 1992–1995, 2001–2004); Grażyna Garbaczewska (1995–2001); Helena Kubicka (2004–2007); Jacek Zakrzewski (2007–2016); Katarzyna Marciszewska (2016-2022); od 2022 roku funkcję tę pełni Ewa Muszyńska-Sadłowska.

Bagienny las olszowy zalesie Górne fot. Mirosława Górecka

Trudno zakreślić teren badań prowadzonych przez członków Oddziału. Podpowiedzią może tu być publikacja Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę – monografia opisująca obszar, na którym odbywały się sesje terenowe 55. Zjazdu PTB w Warszawie w 2010 roku. Wynika z niej, że zainteresowania badawcze większości członków naszego Oddziału dotyczą głównie Mazowsza i Podlasia, płynnie przenikając na wschód, gdzie rozwija się współpraca z sąsiednimi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Merytorycznie członkowie Oddziału realizują zagadnienia badawcze ze wszystkich działów szeroko rozumianej botaniki.

Retrospekcja dokonana z okazji 100-lecia Oddziału Warszawskiego, będącego największą jednostką terenową w strukturach PTB, ujawnia jak wiele zawdzięczamy naszym założycielom i poprzednikom, których gigantyczna praca i dorobek wyniosły nas tam, skąd widzieć możemy więcej, dalej i głębiej,
co pięknie wyraża parafraza sentencji otwierającej niniejszy tekst: „Jeśli widzę dalej, to dlatego, że
stoję na ramionach olbrzymów”.

Przewodniczący

  • dr hab. inż. Ewa Muszyńska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wiceprzewodniczący

  • dr inż. Katarzyna Marciszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekretarz

  • dr hab. inż. Marzena Sujkowska-Rybkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Skarbnik

  • dr Marta Gietler, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członkowie

  • dr Justyna Fidler, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • dr Danuta Solecka, Uniwersytet Warszawski
  • dr Marcin Olszak, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Przewodniczący

  • prof. dr hab. Elżbieta Romanowska, Uniwersytet Warszawski

Zastępca przewodniczącego

  • dr Artur Obidziński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekretarz

  • dr hab. Agata Jędrzejuk, prof. ucz., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie