Oddział Śląski

Oddział Śląski PTB powstał w 1975 roku. Od rozpoczęcia swej działalności związany jest z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członkami Oddziału są liczni botanicy tej uczelni, a ponadto przyrodnicy z innych jednostek naukowych regionu – m.in. Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. W dotychczasowej prawie 50-letniej historii Oddziału największą aktywnością pod względem naukowym i organizacyjnym wykazali się m.in. profesorowie: Beata Babczyńska-Sendek, Stanisław Cabała, Florian Celiński, Zygmunt Hejnowicz, Krzysztof Jędrzejko, Tadeusz Kimsa, Henryk Klama, Ewa Kurczyńska. Jolanta Małuszyńska, Tadeusz Przybylski, Adam Rostański, Krzysztof Rostański, Andrzej Sendek, Adam Stebel, Barbara Tokarska-Guzik, Stanisław Wika, przyczyniając się tym samym do jego rozkwitu, jak również rozwoju całego PTB.

Problematyka badawcza członków Oddziału dotyczy m.in. prac z zakresu:

 • fitogeografii i antropogenicznych przemian szaty roślinnej
 • ekologii, taksonomii i fizjologii roślin występujących w warunkach stresu ekologicznego
 • zagrożeń i ochrony wybranych grup roślin i grzybów na Wyżynie Śląskiej, w innych rejonach Polski, a także poza granicami kraju
 • analiz struktury genomów roślinnych i ich przemian w ewolucji (z wykorzystaniem technik cytogenetyki, biologii molekularnej i cyfrowej analizy obrazu)
 • badań morfogenezy organów i tkanek roślinnych (mechanizmy, modelowanie matematyczne).
Eutroficzna młaka górska w Beskidzie Śląskim w Kamesznicy fot. Z. Wilczek

Członkowie Oddziału Śląskiego PTB współpracują z wieloma zagranicznymi i krajowymi organizacjami naukowymi. Ponadto aktywnie uczestniczą w pracach rad naukowych oraz organów opiniodawczych i doradczych związanych z ochroną szaty roślinnej regionu. Wykonują liczne ekspertyzy, opracowania i przygotowują opinie dotyczące obiektów prawnie chronionych. Na podkreślenie zasługuje udział członków w pracach na rzecz Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej, a także prowadzenie wycieczek botanicznych dla młodzieży szkolnej i studentów, prelekcji i wykładów dla nauczycieli oraz sprawowanie opieki merytorycznej i organizacyjnej nad studenckimi kołami naukowymi.

Przewodniczący

 • dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wiceprzewodniczący

 • dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz

 • dr Agnieszka Hutniczak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skarbnik

 • dr Katarzyna Bzdęga, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Członek

 • dr Paweł Wąsowicz, Islandzki Instytut Historii Naturalnej w Akureyri

Przewodniczący

 • dr hab. Alina Urbisz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zastępca przewodniczącego

 • dr hab. Barbara Fojcik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Członek

 • dr hab. Zbigniew Wilczek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
 • ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
 • 48 32 200 94 55
 • katowice@pbsociety.org.pl