Sekcja Taksonomii Roślin

Sekcja Taksonomii Roślin powstała z inicjatywy prof. dr hab. Adama Zająca, na mocy uchwały Zarządu Głównego PTB z dnia 5 kwietnia 2014 r. Zebranie założycielskie odbyło się podczas 57. Zjazdu PTB w Lublinie w dniu 30 czerwca 2016 r. Pierwsze Seminarium Sekcji odbyło się w dniach 11–13 lipca 2017 w Małkocinie koło Stargardu (Pomorze Zachodnie).

Naszym celem jest poznanie różnorodności królestwa roślin, a także wyjaśnienie przyczyn tego zróżnicowania. Wykorzystujemy metody pozwalające na: opisywanie taksonów (w tym również nowych dla nauki), rekonstrukcję ewolucji i powiązań biogeograficznych między gatunkami oraz poznanie mikro- i ultrastruktur roślin, jak również nowoczesne zarządzanie kolekcjami botanicznymi.

Zebranie założycielskie Sekcji Taksonomii Roślin
Uczestnicy zebrania założycielskiego Sekcji w dniu 30 czerwca 2016 r.

Za główny cel działalności Sekcji postawiono rozwój badań taksonomicznych w Polsce, a zwłaszcza:

 • zintensyfikowanie współpracy między badaczami
 • opiekę nad zbiorami zielnikowymi (m.in. organizacja letnich spotkań taksonomicznych)
 • inwentaryzację zbiorów zielnikowych w Polsce
 • poszukiwanie źródeł finansowania tych zbiorów
 • wzmożenie wymiany między zielnikami
 • upowszechnianie wiedzy o herbariach
 • tworzenie żywych kolekcji taksonomicznych.

Czytaj więcej: https://hdl.handle.net/20.500.12333/322

Przewodniczący

 • dr hab. Grzegorz J. Wolski, Uniwersytet Łódzki

Wiceprzewodniczący

 • prof. dr hab. Marcin Nobis, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sekretarz

 • dr Sławomir Nowak, Uniwersytet Gdański

Członkowie

 • nie wybrano
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin
 • ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
 • 48 42 665 50 98
 • taxonomy@pbsociety.org.pl
 • Facebook