Oddział Bydgoski

Oddział Bydgoski PTB powołano 12 czerwca 1952 roku. Pierwszym przewodniczącym Oddziału był dr Andrzej Michalski, Kierownik Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy. Obecnie Oddział liczy 24 członków. Są to pracownicy Politechniki Bydgoskiej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, należący głównie do Sekcji: Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Mikologicznej oraz Ogrodów Botanicznych i Arboretów.

Noteć k. Mieczkowa, fot. E. Krasicka-Korczyńska

Oddział organizuje posiedzenia naukowe, współpracuje z członkami innych towarzystw naukowych oraz z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zasobów przyrody. Członkowie Oddziału  aktywnie uczestniczą w radach naukowych, organach opiniodawczych i doradczych związanych z ochroną szaty roślinnej regionu. Wykonują ekspertyzy, opracowania i opinie dotyczące obiektów prawnie chronionych. Na podkreślenie zasługuje udział członków Oddziału w pracach na rzecz Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Architektura Krajobrazu. Ponadto prowadzenie licznych wycieczek terenowych dla młodzieży szkolnej i studentów, prelekcji i wykładów dla nauczycieli oraz sprawowanie opieki nad studenckimi kołami naukowymi.

Przewodniczący

 • dr inż. Tomasz Stosik, Politechnika Bydgoska

Wiceprzewodniczący

 • dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska, Politechnika Bydgoska

Sekretarz

 • dr Renata Hoffmann, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Skarbnik

 • dr inż. Zofia Stypczyńska, Politechnika Bydgoska

Przewodniczący

 • dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zastępca przewodniczącego

 • dr inż. Maciej Korczyński, Politechnika Bydgoska

Sekretarz

 • mgr Ewa Wachowiak-Świtała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Bydgoska, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Biologii i Ochrony Roślin
 • Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 • 48 52 374 95 20
 • bydgoszcz@pbsociety.org.pl