Sekcja Lichenologiczna

Sekcja Lichenologiczna powstała w 1979 roku. Do roku 1983 działała jako podsekcja w ramach Sekcji Mykologicznej. Sekcja skupia profesjonalistów zajmujących się lichenologią, czyli nauką o porostach (od dawnej nazwy łacińskiej porostów – lichenes). Obecnie Sekcja liczy ok. 40 członków krajowych oraz 3 członków zagranicznych (prof. Mark Seaward, dr h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego – Wielka Brytania, dr Jurga Motiejūnaitė – Litwa, dr Ivan Pišút – Słowacja).

Badamy i opisujemy porosty – samodzielne organizmy symbiotyczne powstałe z połączenia komponenta grzybowego oraz jednego lub więcej komponentów samożywnych (fotobiontów), którymi są glony lub/i sinice. Studiujemy ich pochodzenie, historię rozwoju oraz „koligacje rodzinne”. Interesują nas niezwykłe zdolności porostów do życia w ekstremalnych warunkach. Wykorzystujemy naturalną wrażliwość porostów na czynniki stresowe do monitorowania zmian w środowisku, np. do obserwacji stanu czystości powietrza i wód.

Działalność Sekcji ma na celu promowanie rozwoju lichenologii w Polsce, m.in. przez propagowanie wiedzy i wymianę informacji naukowej, opiniowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków porostów w Polsce oraz upowszechnianie znajomości porostów i ich zagrożeń, a także przez popularyzację sposobów ich wykorzystania w biomonitoringu i praktycznej ochronie przyrody. Wymierne efekty tych działań to m.in. opracowanie czerwonej listy porostów, czy utworzenie pomników i rezerwatów przyrody ze stanowiskami bardzo rzadkich w skali kraju gatunków porostów, jak np. Rezerwatu Bór Chrobotkowy im. Prof. Zygmunta Tobolewskiego w Borach Tucholskich.

Główną formą działalności Sekcji są coroczne Zjazdy Lichenologów Polskich, które odbywają się w ramach kolejnych zjazdów PTB i w okresach pomiędzy nimi. Są to spotkania o charakterze konferencji, warsztatów i sesji terenowych, ze wspólne prowadzonymi badaniami inwentaryzacyjnymi organizowanymi  na obszarach nie posiadających dokumentacji lichenologicznej. Członkowie Sekcji udzielają konsultacji instytucjom, stowarzyszeniom i osobom indywidualnym, zwłaszcza w zakresie wykorzystania porostów jako bioindykatorów przy ocenie stanu środowiska przyrodniczego. Uczestniczą również aktywnie w upowszechnianiu wiedzy lichenologicznej wśród młodzieży szkolnej, nauczycieli, studentów i leśników, wykorzystując wszelkie dostępne formy jej propagowania (organizacja wystaw, spotkań naukowych, szkoleń, prelekcji i pogadanek, olimpiad i konkursów oraz wycieczek). Do szerokiej rzeszy odbiorców członkowie Sekcji docierają przez udział w audycjach radiowych i  programach telewizyjnych oraz publikacje popularnonaukowe.

Przewodniczący

  • dr Rafał Szymczyk, Pracownia Ekspertyz Przyrodniczych, EKOPROJEKT

Wiceprzewodniczący

  • dr Katarzyna Szczepańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Sekretarz

  • dr inż. Mariusz Hachułka, Uniwersytet Łódzki

Członkowie

  • dr hab. Dariusz Kubiak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie