Sekcja Pteridologiczna

Sekcja Pteridologiczna, jako 13. sekcja Polskiego Towarzystwa Botanicznego, powstała pod szczęśliwą gwiazdą we wrześniu 2001 roku i skupia około 30 osób. Jej powołanie było pokłosiem 52. Zjazdu PTB w Poznaniu. Grupa założycielska liczyła 15 osób, w skład zarządu weszli Halina Piękoś-Mirkowa (pierwsza przewodnicząca), Elżbieta Zenkteler (sekretarz) oraz Jan Bodziarczyk, Dan Wołkowycki i Krzysztof Świerkosz (członkowie Zarządu). Od roku 2003 członkowie Sekcji Pteridologicznej pozostawali w stałym kontakcie dzięki ukazującemu się z mniejszą lub większą regularnością elektronicznemu Biuletynowi Sekcji Pteridologicznej. Jednym z pierwszych wspólnie zrealizowanych zadań było wydanie Bibliografii Pteridologicznej Polski (1848–2003) w serii Botanical Guidebooks 27: 1–80, 2004.

Obiektami naszych badań są paprotniki – skrzypy, widłaki i paprocie. Badamy ich różnorodność, biologię rozmnażania, ekologię oraz użytkowość. Zajmujemy się ochroną ich zasobów, identyfikujemy paprotniki dotychczas nienotowane w Polsce lub uważane za zaginione, aktualizujemy mapy występowania poszczególnych gatunków, a także popularyzujemy wiedzę na ich temat.

Członkowie Sekcji zintegrowali prace nad paprotnikami w ramach środowisk uniwersyteckich: krakowskiego, poznańskiego, wrocławskiego, warszawskiego, łódzkiego i kieleckiego. Badają różnorodność widłaków i paproci, ochronę ich zasobów, zmienność morfologiczną i genetyczną, anatomię i rozwój, rozmnażanie, ekologię i etno-użyteczność. Identyfikują gatunki dotychczas nienotowane w Polsce lub uważane za zaginione, aktualizują mapy ich zasięgów. Uczestnictwo w zjazdach, konferencjach i warsztatach, przyczyniło się do powstania wielu nowych publikacji oraz do rozwoju naukowego członków Sekcji specjalizujących się w badaniu poszczególnych rodzajów paprotników. Prace terenowe przyczyniły się do lepszego rozpoznania tej grupy roślin w Polsce. Członkowie popularyzują wyniki swoich badań. Od 2017 r. realizują projekt dostosowania taksonomii i nomenklatury Pteridoflory Polski do zmian wprowadzonych przez filogenetykę molekularną i rewizje pokrewieństwa w obrębie rodzin i rodzajów zgodnie z wytycznymi PPGI 2016, co spowoduje szereg zmian w nomenklaturze tej grupy roślin.

Przewodniczący

  • prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodniczący

  • dr Wojciech Szypuła, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sekretarz

  • mgr Natalia Olejnik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Botaniki Ogólnej