||

Kalendarz przyrodniczy PTB „Piękno świata roślin, grzybów i śluzowców” 2023

W stulecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w celu podkreślenia zasług polskich botaników dla rozwoju nauki, Senat RP ustanowił rok 2022 Rokiem Botaniki. Z tej okazji odbył się otwarty konkurs fotograficzny pt. „Piękno świata roślin, grzybów i śluzowców”. W rywalizacji wzięli udział fotograficy z całej Polski, nadsyłając łącznie 581 prac!

W kalendarzu znajdują się zdjęcia wybrane przez Komisję Konkursową oraz przez Internautów w głosowaniu on-line. Uchwycone w obiektywie piękno przyrody niechaj towarzyszy nam przez cały 2023 rok, a wraz z nim dewiza „Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin”. Przesłanie to już od 100 lat jednoczy działania członków Towarzystwa w zakresie wspierania nauki i popularyzacji wiedzy przyrodniczej.

Pobierz kalendarz