Sekcja Ogrodów Botanicznych i Arboretów

Uchwałę o powołaniu Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów podjęto w trakcie Zjazdu PTB w Warszawie w 1972 roku, a pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego odbyło się 17 lutego 1973 r. W nowo powołanym Zarządzie Sekcji przewodniczącym został prof. Jan Walas.

Naszym celem jest wymiana doświadczeń zawodowych członków Sekcji oraz popularyzacja wiedzy przyrodniczej. Prowadzimy prelekcje, webinaria i konsultacje dla publiczności, a także szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia terenowe i warsztaty dla uczniów i studentów. Uczestniczymy w organizowaniu zjazdów polskich ogrodów botanicznych, a od 2000 roku organizujemy zagraniczne wyprawy przyrodnicze, w których biorą udział botanicy i biolodzy innych specjalności.

Członkowie Sekcji prowadzą różnorodną działalność naukową i edukacyjną. Współorganizują konferencje naukowe krajowe i zagraniczne. Współpracują z towarzystwami i organizacjami na terenie kraju i za granicą oraz uczestniczą w pracach rad naukowych licznych parków narodowych. Członkowie Sekcji prowadzą szkolenia dla nauczycieli, wycieczki edukacyjne, lekcje tematyczne i zajęcia terenowe dla młodzieży i studentów studiów biologicznych, rolniczych, ogrodniczych i farmaceutycznych. Organizują konkursy przyrodnicze i malarskie dla dzieci, prelekcje i odczyty dla publiczności. Udzielają konsultacji naukowych studentom i doktorantom oraz porad w zakresie ogrodnictwa i botaniki dla szerokiej publiczności. Są także autorami lub współautorami licznych wydawnictw edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i ogrodniczej – podręczników dla szkół, publikacji popularnonaukowych, artykułów w czasopismach ogrodniczych, przewodników po ogrodach botanicznych, recenzji  oraz gier edukacyjnych i opisów ścieżek edukacyjnych. Są też współorganizatorami wielu imprez kulturalnych, takich jak koncerty, spektakle poetyckie i wystawy artystyczne.

Przewodniczący

  • dr Maryla Lankosz-Mróz, emeryt, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wiceprzewodniczący

  • dr Artur Adamczak, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy

Sekretarz

  • mgr inż. Elżbieta Melon, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Członkowie

  • dr Mykhaylo Chernetskyy (Michał Czernecki), Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Magdalena Mularczyk, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego