Sekcja Kultur Tkankowych Roślin

Sekcja Kultur Tkankowych Roślin została powołana przez Zarząd Główny PTB na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 1994 roku. Funkcję przewodniczącego objął Jan Rybczyński.

Prowadzimy badania nad kulturami komórek, tkanek i organów roślinnych w warunkach sterylnych z użyciem technik in vitro i metod biotechnologicznych. Opracowujemy sposoby mikrorozmnażania roślin na skalę produkcyjną, tworzymy nowe odmiany roślin o specjalnych cechach i właściwościach użytkowych, wdrażamy nowoczesne metody ochrony zagrożonych gatunków polskiej flory.

Działalność Sekcji to przede wszystkim organizacja konferencji, podczas których odbywa się prezentacja najnowszych osiągnięć badaczy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, zajmujących się roślinnymi kulturami in vitro, a od 2000 r. roślinną biotechnologią. Za prekursorów spotkań uważa się pracowników naukowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, którzy zainicjowali je w 1974 roku. Dwie kolejne konferencje zorganizowali pracownicy Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Od 1984 r. przyjęły one ogólnokrajowy charakter, a organizatorami były różne ośrodki naukowe w Polsce. Wraz z powstaniem Sekcji Kultur Tkankowych Roślin, stała się ona formalnym inicjatorem cyklicznych konferencji. Cieszą się one dużą popularnością nie tylko w środowisku akademickim i naukowym, ale również wśród właścicieli i pracowników prywatnych firm ogrodniczych i hodowlanych.

Największym sukcesem Sekcji jest wpisanie w życie naukowe kraju cyklicznych konferencji (dotychczas odbyło 15 spotkań). O ich popularności świadczy liczny i aktywny udział przedstawicieli wszystkich ośrodków akademickich w kraju. W 9 spotkaniach, które zostały zorganizowane dotychczas przez członków Sekcji udział wzięło prawie 1500 osób, wygłoszono 305 referatów i zaprezentowano 862 postery. Trwałym efektem spotkań są dwujęzyczne streszczenia przedstawianych wyników i pełne teksty opublikowanych prac naukowych. Dzięki tym materiałom można prześledzić rozwój tej dyscypliny botaniki w naszym kraju.

Przewodniczący

  • prof. dr hab. inż. Bożena Pawłowska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wiceprzewodniczący

  • dr hab. Dariusz Sochacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekretarz

  • dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych