Oddział Skierniewicki

Oddział Skierniewicki PTB został powołany 14 kwietnia 1981 roku uchwałą Zarządu Głównego jako piętnasta, najmłodsza jednostka terenowa PTB. Powstał z inicjatywy grupy osób, które pragnęły utworzyć własny oddział w Skierniewicach – prężnym ośrodku nauk ogrodniczych. Na czele grupy inicjatywnej stanął prof. Leszek Jankiewicz, silnego wsparcia udzielił prof. Szczepan A. Pieniążek, który rok wcześniej został wyróżniony godnością członka honorowego PTB. Członkami zostali głównie pracownicy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutu Warzywnictwa, a także pobliskiego Arboretum SGGW w Rogowie, należący wcześniej do Oddziałów Warszawskiego i Łódzkiego. Obecnie w skład Oddziału wchodzą także pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Pierwszą przewodniczącą Oddziału była prof. Halina Borecka. Członkiem wspierającym Oddziału jest Instytut Ogrodnictwa.

Klony palmowe jesienią Arboretum SGGW w Rogowie, fot. Piotr Banaszczak

Zainteresowania naukowe członków Oddziału są bardzo różnorodne i obejmują m.in. fizjologię i biochemię roślin, kultury tkankowe roślin, mykologię, dendrologię, fitosocjologię oraz zachowanie bioróżnorodności i ochronę przyrody. Kilku członków Oddziału to kuratorzy kolekcji i banku genów roślin sadowniczych, ozdobnych i warzywnych.

Od początku działalności Oddziału organizowane są otwarte posiedzenia naukowe o tematyce szeroko pojętej botaniki, w których uczestniczą naukowcy oraz studenci skierniewickich uczelni i uczniowie szkół średnich. Odbywają się także sesje terenowe i wyjazdy do arboretów, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Członkowie Oddziału biorą udział w propagowaniu wiedzy botanicznej i w pracach na rzecz ochrony środowiska, współpracując z Ligą Ochrony Przyrody i Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym.

Przewodniczący

 • dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Wiceprzewodniczący

 • dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Sekretarz

 • dr Krzysztof Górnik, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Skarbnik

 • dr Agnieszka Wojtania, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Przewodniczący

 • dr Ludwika Kawa-Miszczak, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zastępca przewodniczącego

 • dr hab. Eleonora Gabryszewska, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Sekretarz

 • dr Ryszard Górecki, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Ogrodnictwa Oddział Sadownictwa, Zakład Agrotechniki, Pracownia Rizosfery
 • ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
 • 48 46 834 52 35
 • skierniewice@pbsociety.org.pl