Sekcja Fykologiczna

Spotkanie fykologów inicjujące działalność Sekcji Fykologicznej odbyło się 8 grudnia 1974 r. w Krakowie. Rok później, we wrześniu 1975 r., został wybrany Zarząd z przewodniczącym w osobie prof. Karola Starmacha. Działalność naukowa Sekcji polegała przede wszystkim na regularnych, corocznych spotkaniach naukowych jej członków. Spotkania (określane jako konferencje, sympozja czy zjazdy) miały bogaty program, na który składały się referaty, dyskusje kameralne i terenowe, analizowanie zebranych materiałów oraz wycieczki.

Obiektami naszych badań są glony ‒ makroskopowe i mikroskopijne organizmy, zamieszkujące wody słone i słodkie, odpowiadające za ponad połowę globalnej produkcji tlenu i zabezpieczające życie na Ziemi od jego powstania do dziś. Stanowią one obiekt badań taksonomów, fizjologów, biochemików, cytologów, ekologów i filogenetyków, bowiem wśród niektórych z nich znajdują się przodkowie roślin lądowych.

Sekcja nie posiada obecnie zarządu. Z danych uzyskanych na podstawie ogólnopolskiego spisu powszechnego członków PTB wynika, że przynależność do Sekcji deklaruje 16 osób. 

Wacat

  • fycology@pbsociety.org.pl