Sekcja Historii Botaniki

Sekcja Historii Botaniki powstała 23 kwietnia 1983 r. między innymi z inicjatywy prof. Zbigniewa Mirka (Instytut Botaniki PAN) na fali wzrostu zainteresowania dziejami nauki o roślinach. Zebranie organizacyjno-programowe odbyło się 25 października 1983 r. w Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekcja liczy obecnie blisko 30 członków z wielu oddziałów PTB. Najliczniej reprezentowany jest Oddział Krakowski.

Członkowie Sekcji badają przeszłość botaniki – rozwój instytucji, zbiorów, teorii i metod badawczych związanych z tą nauką. Analizują biografie wybitnych botaników oraz dzieje towarzystw naukowych i zielników. Wyjaśniają, kto i co badał, w jaki sposób to robił, i jakie znaczenie ma to obecnie. Interesują się także zjawiskami kulturowymi dotyczącymi roślin, w tym motywów roślinnych w dziełach sztuki.

Zainteresowania naukowe członków Sekcji dotyczą wielu zagadnień, w tym:

 • historii botaniki w ośrodku krakowskim, warszawskim, wileńsko-krzemienieckim i wrocławskim
 • historii badań botanicznych w określonych rejonach geograficznych Polski (Bieszczady, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska)
 • botaniki w dobie renesansu oraz w XIX i XX wieku
 • studiów nad dziejami poszczególnych dyscyplin botanicznych (mikologia, fizjologia roślin)
 • kolekcji zielnikowych i botanicznych zbiorów muzealnych
 • biografii botaników
 • piśmiennictwa botanicznego
 • staropolskiej literatury botanicznej
 • dawnych księgozbiorów botanicznych.

Zebrania członków Sekcji Historii Botaniki odbywają się zwykle w Krakowie dwa razy do roku, przeważnie wiosną i jesienią. Na spotkaniach prezentowane są referaty wygłaszane przez członków Sekcji, a także zaproszonych gości. Członkowie Sekcji biorą  również udział w organizacji odbywających się w Krakowie sesji interdyscyplinarnych np. z cyklu „Przyroda – Nauka – Kultura”.

Przewodniczący

 • dr inż. Krzysztof Kapała, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wiceprzewodniczący

 • dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

Sekretarz

 • dr Ewa Kaczmarzyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Członkowie

 • prof. dr hab. Piotr Köhler, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Alicja Zemanek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego