Sekcja Briologiczna

Sekcja Briologiczna została powołana w dniu 9 grudnia 1978 roku na zebraniu Zarządu PTB. Pomysłodawcą i inicjatorką powstania Sekcji oraz jej pierwszą przewodniczącą była prof. Irena Rejment-Grochowska.

W centrum naszych zainteresowań są mszaki – fascynujące, drobne rośliny zarodnikowe. Nie kwitną, a zaskakują paletą form i barw. Występują od tropików po bieguny. Tworzą formacje roślinne (tundra) i siedliska (torfowiska). W terenie i laboratorium poznajemy ich budowę oraz właściwości biologiczne, chemiczne i fizjologiczne. Używamy ich do określania poziomu zanieczyszczenia środowiska oraz jako wskaźników stopnia jego naturalności.

Sekcja prowadzi aktywną działalność naukową i popularyzatorską. Członkowie tworzą zintegrowaną grupę organizującą warsztaty terenowe i publikującą efekty naukowych dociekań. Od momentu powstania Sekcji jej członkowie spotykali się na corocznych posiedzeniach sprawozdawczych, organizowali również konferencje i sympozja dotyczące zagadnień briologicznych. Były to m.in. dwie Sesje Naukowe Briologów Polskich, które już na samym początku wyznaczyły główne kierunki briologicznych prac badawczych w kraju. W ostatnich latach działalność Sekcji przejawia się przede wszystkim organizowaniem corocznych warsztatów briologicznych w różnych regionach naszego kraju. Taką formę spotkań wypracowaliśmy w 2001 roku. Razem prowadzimy badania, dyskutujemy, wymieniamy poglądy, a także poszukujemy i słuchamy cennych uwag naszych mentorów. W czasie dorocznych zjazdów przedstawiamy także w formie referatów wyniki naszych badań i wrażenia z podróży naukowych. To doskonały poligon dla młodych adeptów briologii, ale także kuźnia pomysłów badawczych dla pasjonatów z „briologicznym bakcylem”.  Warsztaty mają charakter otwarty, oprócz specjalistów biorą w nich udział także osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z mszakami lub chcą się więcej o nich dowiedzieć. W tym wymiarze nasze spotkania mają funkcję wybitnie dydaktyczną i są sposobem propagowania wiedzy o mchach i wątrobowcach.

W 2014 roku na łamach czasopisma Steciana rozpoczęto publikowanie artykułów z cyklu „New distributional data on bryophytes of Poland”. Jest to seria publikacji stanowiących oficjalny biuletyn naukowy Sekcji Briologicznej PTB. Szczegółowe informacje o cyklu i poszczególne artykuły znajdują się na stronie Sekcji w zakładce NDDBP.

Zapraszamy na stronę domową Sekcji, gdzie znajdują się bieżące i archiwalne  informacje o naszej działalności: https://pbsociety.org.pl/ind/bryology/

Przewodniczący

  • dr Robert Zubel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiceprzewodniczący

  • dr hab. Barbara Fojcik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz

  • prof. dr hab. Adam Stebel, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Członkowie

  • dr hab. Piotr Górski, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • dr Sylwia Wierzcholska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych