Zgoda do rozpowszechniania wizerunku

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83, aktualizacja Dz.U. 2020, poz. 288) i RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) informujemy, że (Rozdział 10, Art. 81–84, Dz.U. 2020, poz. 288):

 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.
 2. Zgoda do rozpowszechniania wizerunku nie jest wymagana:
  1. jeżeli osoba stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak Zgromadzenie (Grupa osób), krajobraz, publiczna impreza, i nie publikujemy jej portretu
  2. jeżeli osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie
  3. jeżeli osoba jest powszechnie znana, a Jej wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.
 3. „Zgoda zbiorowa”
  „Członkowie PTB, wyrażają zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku w materiałach dotyczących Jubileuszu 100-lecia (monografie, banery, plakaty, i inne), jeżeli natomiast ktoś z Państwa nie wyraża takiej zgody, to proszę o wyrażenie sprzeciwu i przysłanie informacji zwrotnej na adres email: [encode_email]secretary@pbsociety.org.pl[/encode_email], o usunięciu swojego wizerunku.”
 4. PTB jako Wydawca, na żądanie twórcy:
  1. ma obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania związanych z tym dokumentów
  2. ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby, która powierzyła tajemnicę, lub na podstawie postanowienia właściwego sądu.