Medal im. Prof. Władysława Szafera

Medal im. Profesora Władysława Szafera (ustanowiony w 1980 r.) jest przyznawany od 1989 roku autorom prac z zakresu szeroko rozumianej botaniki, odznaczających się wybitną wartością naukową. Medal może być przyznany osobie indywidualnej lub zespołowi naukowemu za wspólne dzieło opublikowane w okresie pomiędzy kolejnymi zjazdami PTB, które bez względu na liczbę autorów i redaktorów traktowane jest jako jeden przedmiot wyróżnienia. Medal jest przyznawany także indywidualnym osobom za całokształt ich dorobku naukowego. Członkostwo w PTB nie jest warunkiem koniecznym do wyróżnienia Medalem.

Wnioski o wyróżnienie Medalem im. Prof. Władysława Szafera powinny być przygotowane zgodnie z załącznikiem do regulaminu i rekomendowane przez co najmniej dwóch członków Towarzystwa. Wnioski należy składać do Sekretarza Generalnego PTB w okresie całej kadencji, ale nie później niż do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego kolejny Zjazd Towarzystwa.

Medal im. Prof. Władysława Szafera

1989

 • prof. dr hab. Alicja Borowska – za książkę Flora polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Grzyby Dematiaceae philoconidiae (Mycota) tom XVI
 • prof. dr hab. Janusz B. Faliński – za książkę Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests
 • prof. dr hab. Jan Kornaś i prof. dr hab. Anna Medwecka-Kornaś – za książkę Geografia roślin

1992

 • prof. dr hab. Stanisław Lisowski – za wyróżniającą się pracę z zakresu botaniki Compositae, 2: tribus Inuleae (Flore d’Afrique Centrale. Spermatophytes)
 • prof. dr hab. Maria ŁawrynowiczFlora polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Grzyby (Mycota) Tom XVIII Workowce (Ascomycetes), jeleniakowe (Elaphomycetales), truflowe (Tuberales); Conservation of fungi and other cryptogams in Europe

1995

 • prof. dr hab. Krystyna Falińska – za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski – za wydanie książki pt. The Laboulbeniales of Poland
 • prof. dr hab. Alicja Szweykowska i prof. dr hab. Jerzy Szweykowski – za Słownik botaniczny

1998

 • prof. dr hab. Kazimierz Browicz – za dzieło Chorology of trees and shrubs in south-west Asia and adjacent regions
 • prof. dr hab. Zygmunt Hejnowicz – za Plant structure: Function and development. A treatise on anatomy and vegetative development, with special reference to woody plants
 • dr hab. Dariusz Szlachetko – za książkę Storczyki. Flora Polski

2001

 • prof. dr hab. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa – za dzieło Lake Gościąż, central Poland. Monographic study

2004

 • prof. dr hab. Adam Zając i prof. dr hab. Maria Zając – za Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce

2007

 • prof. Zbigniew Mirek – za dwutomowe dzieło Atlas roślin chronionych (Flora Polski)
 • prof. Halina Piękoś-Mirkowa – za dwutomowe dzieło Atlas roślin chronionych (Flora Polski)
 • prof. Leon Stuchlik – za dwutomowe dzieło Atlas of pollen and spore of Polish Neogene
 • prof. Maciej Zenkteler – za całokształt osiągnięć w zakresie doświadczalnej embriologii roślin w kulturach in vitro, będących pionierskimi pracami w skali światowej biotechnologii roślin

2010

 • prof. Elżbieta Weryszko-Chmielewska – za dorobek naukowy w zakresie aerobiologii
 • prof. Leokadia Witkowska Żuk – za dzieło Atlas roślinności lasów (Flora Polski)
 • prof. Romuald Olaczek – za Skarby przyrody i krajobrazu Polski
 • prof. Karol Latowski – za całokształt dorobku oraz dzieło Flora Chersonia

2013

 • dr hab. Jan Kopcewicz – za podręcznik Podstawy biologii roślin
 • dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz – za dzieło Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski
 • dr hab. Przemysław Wojtaszek – za redakcję książki anglojęzycznej Mechanical Integration of Plant Cells and Plants

2016

 • prof. dr hab. Adam Woźny – w uznaniu całokształtu dorobku naukowego
 • prof. dr hab. Jan J. Rybczyński – w uznaniu całokształtu dorobku naukowego
 • zespół naukowy: dr hab. Arkadiusz Nowak, dr hab. Sylwia Nowak i dr hab. Marcin Nobis – w uznaniu całokształtu dorobku naukowego, w szczególności za wkład w rozwój badań geobotanicznych w Tadżykistanie

2019

 • prof. dr hab. Małgorzata Latałowa – w uznaniu całokształtu dorobku naukowego
 • prof. dr hab. Anna Mikuła – za odkrycie procesu somatycznej embriogenezy u roślin z kladu Monilophyta na przykładzie paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb.

2022

 • prof. dr hab. Halina Ekiert – za cykl prac opublikowanych w latach 2019–2021
 • prof. dr Stanisław Karpiński – za całokształt dorobku naukowego
 • prof. dr hab. Renata Piwowarczyk – za całokształt dorobku naukowego
 • prof. dr hab. Bartosz Jan Płachno – za cykl prac opublikowanych w latach 2019–2021
 • dr Katarzyna Roguz i dr hab. Marcin Zych – za cykl prac opublikowanych w latach 2019–2021
 • prof. dr hab. Elżbieta Romanowska – za całokształt dorobku naukowego
 • prof. dr hab. Maria Rudawska – za całokształt dorobku naukowego

Skład Komisji Medalu im. Prof. Władysława Szafera (2023-2025)

 • Przewodniczący
  prof. dr hab. Martin Kukwa, Uniwersytet Gdański
 • Sekretarz
  prof. dr hab. Agnieszka Mostowska, Uniwersytet Warszawski
 • Członkowie
  prof. dr hab. Łukasz Komsta, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, Uniwersytet Gdański
  prof. dr hab. Konrad Wołowski, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk