100-lecie PTB

Publikacja „Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022)” pod redakcją Agnieszki Mostowskiej, Adama Rostańskiego i Anny Mikuły dostępna w Repozytorium PTB

Publikacja „Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022)” pod redakcją Agnieszki Mostowskiej, Adama Rostańskiego i Anny Mikuły dostępna w Repozytorium PTB

Książka dokumentuje stuletnią działalność PTB od czasów, w których rozpoczęło się tworzenie na nowo tożsamości polskiej nauki, poprzez okres izolacji politycznej po II wojnie światowej, po czasy współczesne.