Konkurs fotograficzny „Piękno świata roślin, grzybów i śluzowców”

Mikro – rośliny, grzyby i śluzowce pod mikroskopem (liczba zdjęć: [gravityview id=”6538″ detail=”total_entries” search_field=”37″ search_value=”37-1″ search_operator=”is”])

Makro – rośliny, grzyby i śluzowce z bliska (liczba zdjęć: [gravityview id=”6538″ detail=”total_entries” search_field=”37″ search_value=”37-2″ search_operator=”is”])

Portrety roślin, grzybów i śluzowców (liczba zdjęć: [gravityview id=”6538″ detail=”total_entries” search_field=”37″ search_value=”37-3″ search_operator=”is”])

Rośliny, grzyby i śluzowce w środowisku (liczba zdjęć: [gravityview id=”6538″ detail=”total_entries” search_field=”37″ search_value=”37-4″ search_operator=”is”])

Zbiorowiska roślinne i krajobrazy roślinne (liczba zdjęć: [gravityview id=”6538″ detail=”total_entries” search_field=”37″ search_value=”37-5″ search_operator=”is”])

Zniszczenia i zagrożenia szaty roślinnej i mykobioty (liczba zdjęć: [gravityview id=”6538″ detail=”total_entries” search_field=”37″ search_value=”37-6″ search_operator=”is”])

Celem konkursu jest popularyzacja piękna i walorów roślin, grzybów, śluzowców oraz siedlisk ich występowania, jak również prezentowanie dziedzictwa przyrodniczego Polski oraz zagrożeń szaty roślinnej i mykobioty naszego kraju w obrazach fotograficznych. Poprzez ten rodzaj aktywności Polskie Towarzystwo Botaniczne chciałoby w Roku Botaniki zaktywizować i pokazać zdolności fotograficzne botaników i sympatyków przyrody, kreować ich wrażliwość twórczą i estetyczno-botaniczną.

Rozwiązane konkursu nastąpi podczas grudniowej gali, której ozdobą będzie wystawa prac laureatów. Wybrane zdjęcia zamieścimy na profilu Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego i oznaczymy autora.