Laureaci Medalu im. Prof. B. Hryniewieckiego

1995

 • dr Urszula Bielczyk – za organizację wystawy „Porosty″
 • prof. Zbigniew Butowski – za organizację Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego
 • dr hab. Roman Dębski – za działanie w zakresie popularyzacji przyrody i za film „Rośliny owadożerne″
 • dr hab. Janusz Hereźniak – za fotografie roślin
 • prof. Zbigniew Podbielkowski – za całokształt pracy nad upowszechnianiem wiedzy botanicznej
 • dr Zofia Radwańska-Paryska – za popularyzację przyrody Tatr
 • prof. Alina Skirgiełło – za upowszechnianie wiedzy o grzybach
 • prof. Zofia Starck – za współorganizowanie ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej
 • Muzeum im. K. Kluka w Ciechanowcu – za utrwalanie dokonań Krzysztofa Kluka i powołanie ogrodu botanicznego przy Muzeum w Ciechanowcu
 • Zarząd Główny Wydawnictwa LOP – za serię Przyroda polska

1998

 • prof. dr hab. Romuald Olaczek – za ochronę piękna i wartości przyrody
 • prof. dr hab. Hanna Piotrowska – za upowszechnianie wiedzy o szacie roślinnej polskiego Wybrzeża i utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim ośrodka botanicznego
 • prof. dr hab. Krzysztof Rostański – za upowszechnianie wiedzy o szacie roślinnej Śląska i kształtowanie pozytywnego stosunku jego mieszkańców do przyrody
 • prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – za wprowadzenie elementów ekologicznych i paleobotanicznych do studiów nad pradziejami ziem ojczystych, zwłaszcza lednickich
 • Państwo Walencikowie – za film i album „Tętno pierwotnej puszczy″
 • prof. dr hab. Wojciech Wojewoda – za upowszechnianie wiedzy o grzybach i działanie na rzecz ich ochrony
 • Lubuski Klub Przyrodników – za zorganizowanie ruchu na rzecz poznania i ochrony przyrody w regionie
 • Ojcowski Park Narodowy – za zorganizowaną edukację i rozwój naukowych podstaw czynnej ochrony przyrody

2001

 • Rodzina Państwa Falińskich: prof. Krystyna Falińska, prof. Janusz Bogdan Faliński, p. Jarosław J. Faliński – za upowszechnianie celnym słowem, mapą i obszarem wiedzy o szacie roślinnej, w szczególności o naukowej wartości i pięknie Puszczy Białowieskiej
 • prof. Aleksander Łukasiewicz – za wkład w rozwój ogrodów botanicznych w Polsce i uczynienie z Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu wzorowej placówki krzewienia wiedzy o roślinach i ogrodach
 • prof. Jadwiga Siemińska – za popularyzowanie wiedzy o glonach oraz stworzenie ogólnodostępnej kartoteki i bibliografii glonów Polski
 • Instytut Dendrologii PAN w Kórniku – za publikację serii monografii Nasze drzewa leśne oraz utrzymanie Arboretum Kórnickiego jako kolekcji popularyzującej różnorodność, piękno i pożytek roślin drzewiastych
 • Miejski Ogród Botaniczny w Łodzi – za systematycznie prowadzoną działalność wystawienniczą i szkoleniową, skupiającą w Ogrodzie młodzież i dorosłych, rozbudzającą powszechne zainteresowanie światem roślin

2004

 • dr Andrzej Noryśkiewicz – za popularyzację wiedzy botanicznej wśród młodzieży
 • mgr Kaj Romeyko-Hurko – za aktywną działalność na polu ochrony polskiej przyrody
 • dr Hanna Werblan-Jakubiec – za szczególne osiągnięcia edukacyjne i popularyzacyjne z zakresu wiedzy botanicznej w formie wydawnictw książkowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz programów dydaktycznych Ogrodu Botanicznego UW
 • prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka – za szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy botanicznej
 • Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym – za upowszechnienie wiedzy botanicznej

2007

 • prof. Krzysztof Jędrzejko – za silne zaangażowanie w popularyzację wiedzy botanicznej szczególnie z obszaru botaniki stosowanej oraz nasycenie jej poezją
 • dr hab. Marek Kucharczyk – za osiągnięcia edukacyjne i popularyzacyjne z zakresu wiedzy botanicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku fotograficznego, dokumentującego piękno przyrody ojczystej
 • prof. Maria Ławrynowicz – w uznaniu ogromnych zasług w dziedzinie popularyzacji wiedzy przyrodniczej w kraju i na forum międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny mykologii
 • dr Bożenna Maciejewska – za wysoce skuteczne i różnorodne formy upowszechniania wiedzy przyrodniczej wśród młodzieży i nauczycieli, we współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi
 • dr Hanna Wójciak – za opracowanie Porosty, mszaki i paprotniki z serii Flora Polski oraz upowszechnianie wiedzy botanicznej i propagowanie ochrony przyrody w regionie lubelskim

2010

 • prof. dr hab. Anna Bujakiewicz – w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie popularyzacji wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem mykologii
 • prof. dr hab. Krystyna Czyżewska – za oddaną pracę edukacyjną i popularyzatorską na rzecz wspólnego dobra
 • prof. dr hab. Józef Kurowski – za upowszechnienie wiedzy botanicznej, edukacji ekologicznej oraz aktywności naukowej dotyczącej badań flory i roślinności Polski
 • prof. dr hab. Jerzy Piórecki – za upowszechnienie wiedzy botanicznej
 • prof. dr hab. Jerzy Puchalski – za wkład w rozwój Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie

2013

 • dr Małgorzata Falencka-Jabłońska – za działalność w zakresie utworzenia i rozwijania idei Olimpiady Ekologicznej
 • mgr Piotr Grzegorzek – za ogromne zaangażowanie w propagowaniu wiedzy o szacie roślinnej Chrzanowskiej Małej Ojczyzny
 • prof. dr hab. Stanisław Kłosowski – za propagowanie piękna i walorów szaty roślinnej wód i bagien
 • dr hab. Jerzy Tumiłowicz – za wybitne zaangażowanie w propagowaniu wiedzy dendrologicznej i wkład w tworzenie arboretów w Polsce
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – za wyjątkowy wkład w popularyzację botaniki jako części kultury narodowej

2016

 • dr Ewa Krasicka-Korczyńska – w uznaniu działalności na rzecz upowszechniania wiedzy botanicznej w szczególności w zakresie ochrony wartości polskiej przyrody
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtułowicz – w uznaniu znaczącego wkładu w upowszechnianiu wiedzy z zakresu fenologii kwitnienia roślin alergogennych oraz zagrożeń wynikających z obecności ziaren pyłku tych roślin w powietrzu
 • prof. dr hab. Jan T. Siciński – za wyróżniającą się aktywność w zakresie upowszechniania wiedzy botanicznej oraz działalność naukową w czasie 50-letniej przynależności do PTB
 • prof. dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska – za autorstwo i współautorstwo podręczników, słowników, encyklopedii, multimediów oraz książek popularno-naukowych dotyczących szaty roślinnej Polski
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – za wieloletnią i bogatą działalność w zakresie prowadzenia prac naukowych i edukacji botanicznej w społeczeństwie

2019

 • prof. dr hab. Ludwik Frey – za znaczący wkład w upowszechnianie wiedzy o przyrodzie Pienin oraz działalność naukową i redakcyjną
 • dr hab. Halina Galera – za wyróżniający się wkład w upowszechnianie wiedzy botanicznej w społeczeństwie oraz działalność ilustratorską
 • Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie – za wieloletnią i bogatą działalność w zakresie prowadzenia prac naukowych i edukacji dendrologicznej
 • Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego – za długoletnią aktywność na rzecz integracji środowiska botaników oraz działalność naukową i wydawniczą

2022

 • dr inż. Mirosław Angielczyk – za stworzenie infrastruktury dydaktycznej i rozwój działalności edukacyjnej prywatnego ogrodu botanicznego w Korycinach
 • dr inż. Katarzyna Marciszewska – za sprawne organizowanie działalności popularyzatorskiej w skali regionalnej i krajowej
 • mgr Piotr Otręba – za nieustanne unowocześnianie narzędzi służących upowszechnianiu osiągnięć polskiej botaniki, w tym modernizację działalności wydawniczej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w tym witryny pbsociety.org.pl
 • Kampinoski Park Narodowy – za bogatą ofertę edukacyjną i różnorodne formy upowszechniania wiedzy przyrodniczej
 • Kielecki Ogród Botaniczny – za dynamiczny rozwój działalności edukacyjnej w latach 2019–2021, szczególnie trudnych dla popularyzacji wiedzy

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close