|

Wydarzenia w ramach Roku Botaniki

Zapraszamy do świętowania Jubileuszu Stulecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego poprzez udział w wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo oraz poprzez organizowanie wydarzeń we własnym zakresie, których celem jest popularyzacja wiedzy botanicznej.

Na stronie Rok Botaniki 2022 znają Państwo m.in. program webinariów z cyklu „Rok Botaniki – z botaniką przez cały rok!”, jak również listę wydarzeń organizowanych w ramach Roku Botaniki, które uzyskały patronat PTB.