Biblioteka

W związku z reorganizacją Biblioteka PTB jest nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z sekretarzem Generalnym PTB dr inż. Mirosławą Górecką (dane kontaktowe na stronie Prezydium).

Założona w 1923 r. Biblioteka PTB mieści się przy Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Gromadzi ona książki, czasopisma, odbitki i broszury z dziedziny botaniki, uzupełnione wybraną literaturą z nauk pokrewnych. Zaczątkiem księgozbioru były pierwsze egzemplarze czasopism otrzymanych z wymiany za Acta Societatis Botanicorum Poloniae (pierwszy tom tego czasopisma ukazał się w roku 1923). Wymiana, początkowo bardzo skromna, z każdym rokiem rozszerzała się, wzbogacając zasoby Biblioteki o coraz to nowe, cenne czasopisma. W roku 1939 księgozbiór Towarzystwa liczył (łącznie z odbitkami) około 8000 pozycji bibliotecznych, w 1969 r. w sumie 25 000, zaś w 1985 r. osiągnął 37 000 pozycji. Stan księgozbioru w roku 2010 wynosił 47 139 egzemplarzy wydawnictw zwartych i ciągłych oraz odbitek i broszur, w tym:

  • 22 342 tomy wydawnictw ciągłych (należących do 815 tytułów)
  • 6774 druki zwarte
  • 18 023 odbitki i broszury.

Obok wymiany z kontrahentami polskimi i zagranicznymi, znaczną część nabytków stanowią dary, często pochodzące od członków PTB. Tą drogą Biblioteka weszła w posiadanie książek, artykułów i recenzji prof. Jakuba Mowszowicza (łącznie 67 oprawnych tomów) oraz 704 odbitek i broszur prof. Piotra Strebeyko. Prof. Tomasz Wodzicki przekazał w darze dla Biblioteki PTB 26 tomów Encyclopedia of Plant Physiology.

Obecnie Biblioteka PTB jest jedną z najbogatszych bibliotek botanicznych w kraju. Szczególną wartość stanowi zbiór czasopism liczący 815 tytułów, w tym 228 otrzymywanych na bieżąco. Wiele z nich to jedyne egzemplarze w kraju. Największym zainteresowaniem cieszą się czasopisma Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz czasopisma zagraniczne: Cryptogamie – MycologieCryptogamie – BryologieCryptogamie – AlgologieRodriguesiaTuexeniaKurtzianaFolia GeobotanicaAnnales Botanici FenniciTaxonAnnals of the Missouri Botanical Garden. W zbiorach Biblioteki znajdują się także liczne XIX-wieczne monografie i czasopisma. W pomieszczeniach Biblioteki PTB gromadzona jest także archiwalna dokumentacja dotycząca działalności Towarzystwa.