Działalność wydawnicza

Działalność wydawnicza Polskiego Towarzystwa Botanicznego to przede wszystkim wydawanie periodyków naukowych oraz publikacji zwartych, takich jak materiały konferencyjne i monografie.

Zasady wydawania publikacji zwartych zamieszczono w dziale Prawo w PTB.

PTB jest właścicielem 7 ciągłych wydawnictw naukowych i odpowiada za ich treść merytoryczną. Spośród nich wydawane są obecnie 4 czasopisma oraz seria monograficzna.

Wydawnictwa PTB w wersji elektronicznej dostępne są przede wszystkim na Platformie czasopism PTB (w języku angielskim; komplet informacji o wydawnictwach, pełne teksty, przesyłanie prac do Redakcji) oraz w Repozytorium PTB.

Wydawanie publikacji jest współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wysokość tego dofinansowania jest zróżnicowana w poszczególnych latach (w granicach 30%–85%). W kosztach publikacji prac częściowo partycypują autorzy.

Zadania wydawnicze zrealizowane w latach 2019–2020 z zakresu:

 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae – wydanie kwartalnika i zamieszczenie w otwartym dostępie w latach 2019–2020
 • Acta Mycologica – wydanie półrocznika i zamieszczenie w otwartym dostępie w latach 2019–2020
 • Acta Agrobotanica – wydanie kwartalnika i zamieszczenie w otwartym dostępie w latach 2019–2020

zadania zostały sfinansowane w ramach umowy 620/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zadania wydawnicze zrealizowane w 2018 roku z zakresu:

 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae – typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae – typ zadania: wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych
 • Acta Agrobotanica – typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji
 • Acta Agrobotanica – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet

zostały sfinansowane w ramach umowy 546/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zadania wydawnicze zrealizowane w 2017 roku z zakresu:

 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae – typ zadania: wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych
 • Acta Agrobotanica – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet
 • Acta Mycologica – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet
 • Acta Agrobotanica – typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji

zostały sfinansowane w ramach umowy 702/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zadania wydawnicze zrealizowane w 2016 roku z zakresu:

 • Acta Agrobotanica – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet
 • The lichen genus Opegrapha s. l. in Poland: morphological and anatomic variability, ecology, and distribution – typ zadania: udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae – typ zadania: wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń

zostały sfinansowane w ramach umowy 591/P-DUN/ZO/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego