Acta Mycologica

ISSN: 2353-074X (wersja on-line)
ISSN: 0001-625X (wersja drukowana; wydawana do 2014 r.)

Kontakt do Redakcji: [encode_email]am@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Archiwum prac

Polityka wydawnicza, w tym wytyczne dla autorów

Przesyłanie pracy do Redakcji

Acta Mycologica to jedyne w Polsce recenzowane mikologiczne czasopismo naukowe wydawane w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym, w którym publikowane są prace badawcze poświęcone różnym kierunkom mykologii i lichenologii. Ukazuje się od 1965 roku. Czasopismo od roku 2015 dostępne jest wyłącznie w wersji elektronicznej, w trybie open access (od 2014 roku), a od 2021 roku (od tomu 56) wydawane jest jako rocznik (z publikacją prac w trybie ciągłym).

Redaktor naczelną Acta Mycologica od początku istnienia czasopisma była Alina Skirgiełło. W roku 1994 zmieniono szatę graficzną strony tytułowej, Maria Ławrynowicz została współredaktorem, a od 2002 roku – redaktor naczelną. Równocześnie Alina Skirgiełło objęła zaszczytny tytuł redaktora honorowego. Zmarła w roku 2007. W latach 2014–2018 funkcję redaktora naczelnego pełniła Maria Rudawska, od 2018 roku Wojciech Pusz.

Czasopismo indeksowane jest m.in. w:

Logo Acta Mycologica

Logo Acta Mycologica przedstawia owocniki Coprinus disseminatus. Logo to było przygotowane na Kongres Europejskich Mykologów (IV Congress of European Mycologists) zorganizowany w 1966 r. w Polsce. Umieszczone było na wszystkich oficjalnych pismach dotyczących Kongresu, również na kopertach i na metalowym znaczku przewidzianym dla każdego z uczestników. Na okładce Acta Mycologica (zeszyt 1) zostało umieszczone po raz pierwszy w roku 1994, i konsekwentnie jest stosowane do dziś. Równocześnie Sekcja Mykologiczna PTB przyjęła je jako logo Sekcji, które umieszczane jest na jej dokumentach.
Autor logo: prof. Alina Skirgiełło; autorzy opisu: prof. Maria Ławrynowicz, dr Dominika Ślusarczyk

Zespół Redakcyjny
(kadencja 2020–2022)

Redaktor naczelny

prof. dr hab. inż. Wojciech Pusz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Redaktor honorowy

prof. dr hab. Maria Ławrynowicz, profesor emerytowany

Uniwersytet Łódzki

Sekretarz redakcji

mgr inż. Agata Kaczmarek-Pieńczewska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada naukowa

prof. dr. Lei Cai

Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences

prof. Anders Dahlberg

Swedish University of Agricultural Sciences

prof. dr hab. Magdalena Frąc

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

dr Tine Grebenc

Slovenian Forestry Institute

dr hab. Agnieszka Jamiołkowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Izabela Kałucka

Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Martin Kukwa

Uniwersytet Gdański

prof. Kathleen H. Lavoie

State University of New York College at Plattsburgh

dr Jiří Malíček

Institute of Botany, Czech Academy of Sciences

dr Gregory M. Mueller

Chicago Botanic Garden

prof. dr hab. Wiesław Mułenko

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Rafał Ogórek

Uniwersytet Wrocławski

prof. Gianni Pacioni

University of L’Aquila

dr. Christophe Robin

Université de Lorraine

dr hab. Małgorzata Stasińska

Uniwersytet Szczeciński

dr Göran Thor

Swedish University of Agricultural Sciences

dr Michal Tomšovský

Mendel University in Brno

dr Christina Wedén

Uppsala University

Redaktorzy tematyczni

dr inż. Katarzyna Patejuk

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Anna Ronikier, prof. IB PAN

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

dr hab. inż. Andrzej Szczepkowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Piotr Zaniewski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Redaktor techniczny

mgr Piotr Otręba

Polskie Towarzystwo Botaniczne