57. Zjazd PTB

Ogólnopolski 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2016 roku w Lublinie. Jego organizatorami są członkowie Oddziału Lubelskiego PTB z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Głównym miejscem obrad będzie Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego.

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Polskie Towarzystwo Botaniczne powstało w kwietniu 1922 roku. Pierwszym prezesem został Prof. Bolesław Hryniewiecki.
Dziś Stowarzyszenie liczy około 1000 członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, honorowych i wspierających. Ogólnopolskie zjazdy członków Towarzystwa odbywają się co 3 lata.

Działamy w zakresie szeroko rozumianej botaniki, włączając mikologię, lichenologię i fykologię. Naszym celem jest rozwój nauk przyrodniczych, popularyzacja wiedzy botanicznej oraz powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki.

Posiadamy własną Bibliotekę i wydajemy 5 czasopism naukowych.

Najnowsze ogłoszenia

Polecamy