Polskie Towarzystwo Botaniczne

Polskie Towarzystwo Botaniczne powstało w kwietniu 1922 roku. Pierwszym prezesem został Prof. Bolesław Hryniewiecki.
Dziś Stowarzyszenie liczy około 1000 członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, honorowych i wspierających. Ogólnopolskie zjazdy członków Towarzystwa odbywają się co 3 lata.

Działamy w zakresie szeroko rozumianej botaniki, włączając mikologię, lichenologię i fykologię. Naszym celem jest rozwój nauk przyrodniczych, popularyzacja wiedzy botanicznej oraz powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki.

Posiadamy własną Bibliotekę i wydajemy 5 czasopism naukowych.

Dzień pamięci o Prof. Januszu Bogdanie Falińskim, Foresta Umbra, 8 listopada, 2014

W dniu 8 listopada 2014 w miejscowości Foresta Umbra (Park Narodowy Gargano, Puglia, presso l’omonimo Villaggio forestale, sede degli uffici del Corpo Forestale dello Stato (S.P. 144, km 22,100), w związku 10 rocznicą śmierci Janusza Bogdana Falińskiego (Kierownik Stacji Geobotanicznej…

Czytaj dalej →

Nowy dział witryny PTB – galerie

Szanowni Państwo, w witrynie internetowej PTB opublikowaliśmy nasze pierwsze fotogalerie, w utworzonym właśnie nowym dziale – Galerie. Z wielką satysfakcją prezentujemy Państwu zdjęcia udostępnione przez członków Sekcji Aerobiologicznej PTB: Rośliny alergenne Dokumentacja fotograficzna z sesji terenowej pt. "Szata roślinna i…

Czytaj dalej →

43. Białowieskie Seminarium Geobotaniczne, Białowieża, 19–22 listopada 2014

Przewodniczący Zarządu Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB prof. dr hab. Jan Holeksa oraz Kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej dr hab. Bogdan Jaroszewicz zapraszają na kolejne 43. Białowieskie Seminarium Geobotaniczne. Tegoroczne spotkanie będzie dotyczyć  DYNAMIKI UKŁADÓW EKOLOGICZNYCH. Seminarium odbędzie się w siedzibie…

Czytaj dalej →

Pożegnanie Pani Profesor Mirosławy Goleniewskiej-Furman

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 września 2014 roku zmarła Pani Prof. dr hab. n. farm. dr h.c. Mirosława Goleniewska-Furman wybitna farmaceutka i botanik, wspaniały nauczyciel akademicki i dobry człowiek, emerytowany Profesor zwyczajny Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,…

Czytaj dalej →

Sixth Meeting of PhD students in Plant Ecology and Botany, Karpacz, 10–12.10.2014

Szanowni Państwo, Sixth Meeting of PhD students in Plant Ecology and Botany to międzynarodowe spotkanie doktorantów, które odbędzie się w Stacji Ekologicznej "Storczyk" Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Leśna 10 w Karpaczu. Celem sympozjum jest umożliwienie młodym naukowcom prezentacji swoich pomysłów badawczych…

Czytaj dalej →

Pożegnanie Pani Prof. Kazimiery Mamakowej

Opublikowano 6 sierpnia 2014 W Pożegnania

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację, że dnia 31 lipca 2014 r. zmarła nasza Koleżanka śp. prof. dr hab. KAZIMIERA MAMAKOWA emerytowany, wieloletni pracownik naukowy Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Ceniona w świecie badaczka flor kopalnych, Autorka…

Czytaj dalej →

Więcej

Międzynarodowa konferencja naukowa „Plants, heavy metals, environment”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "PLANTS, HEAVY METALS, ENVIRONMENT" odbyła się w dniach 26–28 czerwca 2014 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Głównymi organizatorami Konferencji był Zakład Botaniki Systematycznej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Botaniczne…

Czytaj dalej →

EPSO endorses position of Chief Scientific Adviser to the President of the European Commission – open letter

Opublikowano 29 lipca 2014 W EPSO

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższego listu i przyłączenia do apelu poprzez zgłoszenie swojego poparcia (imię, nazwisko, afiliacja) na adres gro.l1413941473iamos1413941473pe@tr1413941473oppus1413941473. Do pobrania EPSO – open letter

Czytaj dalej →

Sympozjum „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody”, Gawrych Ruda, 3–6 września 2014

W imieniu Organizatorów zapraszamy na sympozjum naukowe, organizowane w ramach realizacji projektu pt. Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy" i "Roztocze Środkowe". Na sympozjum przedstawione zostaną dotychczasowe doświadczenia w usuwaniu inwazyjnych…

Czytaj dalej →

„Pyłek roślin i alergia pyłkowa” – konferencja naukowa (Lublin, 30–31.05.2014) – fotogaleria

Opublikowano 8 lipca 2014 W Fotogalerie, Sekcje

Konferencja była współorganizowana przez Sekcję Aerobiologiczną PTB.

Czytaj dalej →