Pożegnanie Prof. dr hab. Jerzego Fabiszewskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 lutego 2024 r., przeżywszy 87 lat, zmarł

Prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski

botanik, lichenolog, ekolog, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Botanicznego, prezes PTB w latach 1989-1992.

Emerytowany profesor Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na którym doktoryzował się w roku 1965 przedstawiając rozprawę pt. „Porosty Śnieżnika i Gór Bialskich – studium florystyczno-ekologiczne” (promotor – prof. S. Tołpa). Habilitował się w roku 1975 w Instytucie Biologii Stosowanej Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „East Canadian peat-bog ecosystems and the biological role of their lichens”. Profesorem zwyczajnym był od 1988. W swoich badaniach zajmował się m.in. ekologią polskich i kanadyjskich torfowisk oraz florą i roślinnością Sudetów. Dłuższe staże naukowe odbywał w Kanadzie, USA i Japonii, był uczestnikiem dwóch wypraw polarnych (Spitsbergen, Antarktyka).

W latach 1990–1992 pełnił obowiązki prorektora Uczelni, był wieloletnim kierownikiem Katedry Botaniki i Ekologii Roślin. Był członkiem i przewodniczącym licznych rad, towarzystw oraz komisji naukowych, a także redaktorem naczelnym Acta Societatis Botanicorum Poloniae (1993–2010). Od 2007 był członkiem rzeczywistym PAN. Był Przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego PTB (1978–1984). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe. W 2006 roku został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Był opiekunem 22 prac magisterskich i promotorem 12 doktorantów. Na Jego dorobek naukowy składa się ponad 140 oryginalnych prac naukowych (w tym 4 książki) związane z szeroko rozumianą ekologią roślin. Wykładał m.in. na University Laval, Ohio State University oraz Technicznym Uniwersytecie w Berlinie.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają

Prezes oraz członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Ceremonia pożegnalna odbędzie się 17 lutego we Wrocławiu: msza św. o godz. 10:30 w kościele pw. św. Augustyna ul. Sudecka 90, pogrzeb o godz. 12:30 na cmentarzu Świętej Rodziny ul. Smętna.