Konferencja pt.  Śladami Mistrzów – z przeszłością w przyszłość, 13 kwietnia 2024, Warszawa

Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej oraz Oddział Warszawski PTB i Instytut Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na konferencję, poświęconą początkom polskich badań geobotanicznych. Na konferencji m.in. zostanie zaprezentowana monografia “Śladami Mistrzów. Miejsca fascynacji prekursorów polskiej geobotaniki”, wydana  z okazji obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego.  

Konferencja pt.  Śladami Mistrzów – z przeszłością w przyszłość odbyła się 13 kwietnia 2024 roku w Warszawie w budynku SGGW, w godz. 11:00-15:00.

Do pobrania:
informacja i program konferencji

W imieniu Komitetu Organizacyjnego wszystkim uczestnikom serdecznie dziękują
prof. dr hab. J.M. Matuszkiewicz – Przewodniczący Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB
dr hab. inż. E. Muszyńska – Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTB