Wydarzenia

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Termin wydarzenia:

2023-05-19

Organizator wydarzenia:

Założona w 2014 roku, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL jest inicjatorem i organizatorem wielu konferencji naukowych oraz wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym.

Cel wydarzenia:

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących praktycznego zastosowania roślin w profilaktyce zdrowotnej, terapii chorób, farmacji, kosmetologii oraz biotechnologii. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnych badań naukowych, organizujemy Konferencję, podczas której uczestnicy zaprezentują doniesienia i badania dotyczące zastosowania roślin w naukach medycznych i pokrewnych, a także przyrodniczych. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i prezentacji posteru naukowego.

Flora polonica

Flora polonica

Termin wydarzenia:

2022-12-13

Organizator wydarzenia:

Muzeum Narodowe w Kielcach

Cel wydarzenia:

Wystawa pozwoli przyjrzeć się roślinom w różnych aspektach, poczynając od anatomii, a skończywszy na przedstawieniach roślin okiem artystów. Flora od zawsze inspirowała twórców. Początkowo wykorzystywano ją jako motyw dekoracyjny, a od XV wieku martwe natury stały się samodzielnym gatunkiem malarskim, zostały „głównymi bohaterami” obrazów. Widz będzie mógł poczuć relaksacyjną moc roślin. Wystawa będzie okazją do pokazania szerokiej publiczności zbiorów, które na co dzień spoczywają w magazynach.

2022 Rokiem Botaniki. Rośliny Słowińskiego Parku Narodowego

2022 Rokiem Botaniki. Rośliny Słowińskiego Parku Narodowego

Termin wydarzenia:

2022-12-15

Organizator wydarzenia:

Słowiński Park Narodowy

Cel wydarzenia:

Podnoszenie świadomości przyrodniczej i ekologicznej dzieci. Promowanie walorów Słowińskiego Parku Narodowego i idei obszarów chronionych.

XXV KONFERENCJA Z CYKLU WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Termin wydarzenia:

2022-12-06

Organizator wydarzenia:

Centrum Edukacji Przyrodniczo Lesnej, Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie, Lasy Państwowe

Cel wydarzenia:

Głównym celem konferencji jest przegląd i promocja dobrych praktyk w edukacji przyrodniczo-leśnej na rzecz botaniki.

XXV KONFERENCJA Z CYKLU WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Termin wydarzenia:

2022-12-06

Organizator wydarzenia:

Centrum Edukacji Przyrodniczo Lesnej, Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie, Lasy Państwowe

Cel wydarzenia:

Głównym celem konferencji jest przegląd i promocja dobrych praktyk w edukacji przyrodniczo-leśnej na rzecz botaniki

 Planowane zakres tematyczny sesji i warsztatów

 • Ogrody botaniczne i arboreta
 • Dendrologia
 • Geobotanika i ochrona szaty roślinnej
 • Mykologia
 • Ziołolecznictwo
 • Dzikie rośliny jadalne
 • Kosmetyki naturalne

XXV Konferencja Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa Edukacja p-l na rzecz botaniki

XXV Konferencja Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa Edukacja p-l na rzecz botaniki

Termin wydarzenia:

2022-12-06

Organizator wydarzenia:

SGGW LZD w Rogowie + DG Lasów Państwowych

Cel wydarzenia:

Głównym celem konferencji jest przegląd i promocja dobrych praktyk w edukacji przyrodniczo-leśnej na rzecz botaniki

 Planowane zakres tematyczny sesji i warsztatów

 • Ogrody botaniczne i arboreta
 • Dendrologia
 • Geobotanika i ochrona szaty roślinnej
 • Mykologia
 • Ziołolecznictwo
 • Dzikie rośliny jadalne
 • Kosmetyki naturalne

MOJE RYMOWANKI I WIERSZE – te dawne i te dzisiejsze; autorstwa Prof. Anny Medweckiej-Kornaś

Termin wydarzenia:

2022-12-03

Organizator wydarzenia:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Oddział Krakowski PTB; PAN OB-CZRB w Powsinie

Cel wydarzenia:

Wydarzenie ma na celu przedstawienie w oryginalny sposób fragmentów z historii życia, środowiska pracy i rodziny, jednaj z najbardziej znanych postaci botaniki polskiej, jaką bez wątpienia jest Pani prof. dr hab. Anna Medwecka-Kornaś.

Pokaz filmów na Rok Botaniki 2022

Pokaz filmów na Rok Botaniki 2022

Termin wydarzenia:

2022-11-30

Organizator wydarzenia:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Cel wydarzenia:

Upowszechnianie wiedzy o roślinności powiatu chrzanowskiego oraz zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych.

KWESTIA ROŚLINNOŚCI A NIEPODLEGŁOŚCI

Termin wydarzenia:

2022-11-11

Organizator wydarzenia:

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

Cel wydarzenia:

11 listopada to data, która przypomina o walkach Polaków o niepodległość kraju. Walka ta nie zawsze miała charakter zbrojny. Równie wielkiej odwagi wymagało pielęgnowanie polskiej tradycji, języka i kultury. Świadkami rozstań, marszów i bitew, ale też bohaterami pieśni i wierszy towarzyszącym żołnierzom były bzy, róże, wierzby–polskie rośliny pól, lasów i łąk.

Organizując uroczystą galę  przypomnimy o roli roślin w historii i kulturze a także w ich znaczeniu w drodze do niepodległości Polski.

Konferencja i Konkurs – Piękno chwastów polskich pól

Konferencja i Konkurs – Piękno chwastów polskich pól

Termin wydarzenia:

2022-10-27

Organizator wydarzenia:

Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Cel wydarzenia:

Celem wydarzenia jest promowanie walorów przyrodniczych obszarów chronionych.

Podniesienie wiedzy na temat znaczenia bioróżnorodności obszarów użytkowanych rolniczo.

Zachęcenie do poznawania bioróżnorodności chwastów pól uprawnych.

Promowanie wiedzy o gatunkach uprawnych i dziko rosnących  na obszarach antropogenicznych w  szerokim gronie, w tym  zachęcenie do zainteresowania się tą tematyką młodzieży szkolnej.

Dzień Botaniki na Rok Botaniki

Termin wydarzenia:

2022-10-26

Organizator wydarzenia:

Instytut Biologii Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Taksonomii Roślin PTB

Cel wydarzenia:

promocja Roku Botaniki, referaty botaniczne

Ryciny botaniczne

Ryciny botaniczne

Termin wydarzenia:

2022-09-23

Organizator wydarzenia:

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

Cel wydarzenia:

Stworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem suszonych ziół i farby (na wzór techniki drzeworytu itp. dawniej stosowanych technik graficznych), opatrzonych opisami roślin (własnoręcznie wykonanymi), ma na celu artystyczną popularyzację wiedzy botanicznej i szerzenie zainteresowania zielarstwem.

Konferencja – 100-lecie Katedry Fizjologii Roślin SGGW w Warszawie “Fizjologia roślin w XXI wieku”

Konferencja – 100-lecie Katedry Fizjologii Roślin SGGW w Warszawie “Fizjologia roślin w XXI wieku”

Termin wydarzenia:

2022-09-15

Organizator wydarzenia:

Katedra Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Cel wydarzenia:

Celem wydarzenia są obchody 100-lecia powołania Katedry Fizjologii Roślin w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Harcerska Ogólnopolska Akcja Ekologiczna „Florek” XXXIV edycja rok 2022/2023

Harcerska Ogólnopolska Akcja Ekologiczna „Florek” XXXIV edycja rok 2022/2023

Termin wydarzenia:

2022-09-15

Organizator wydarzenia:

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Cel wydarzenia:

Propagowanie ROKU BOTANIKI, zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z tym tematem, zachęcanie do działań w kontakcie z przyrodą, wdrażanie do pracy w zespole.

Prosto z lasu

Prosto z lasu

Termin wydarzenia:

2022-08-26

Organizator wydarzenia:

Nadleśnictwo Karnieszewice

Cel wydarzenia:

W czasie mody wprowadzania do jedzenia różnorodnych roślin pochodzących często z lasu, konieczna jest edukacja społeczeństwa w zakresie ich rozpoznawania, możliwości wykorzystania oraz różnych zagrożeń z tym związanych. Duża różnorodność zgromadzonych w Ogrodzie Botanicznym gatunków umożliwi przybliżenie tego tematu uczestnikom.