|

VII Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, 29-30 listopada 2023 r., Poznań

Zapraszamy Państwa na VIII Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej.
Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń w zakresie cyfryzacji danych przyrodniczych i aplikacji cyfrowych baz danych o bioróżnorodności. Podczas tegorocznego Forum BioGIS uczestnik będzie miał okazję zapoznać się z:

  • wynikami realizacji projektów cyfryzacji archiwalnych zbiorów przyrodniczych finansowanych w ramach
    Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  • potencjałem wykorzystania cyfrowych baz danych przyrodniczych do celów naukowych, edukacyjnych, ochrony przyrody i zarządzania środowiskiem,
  • zasadami i procedurami, dzięki którym możliwa jest transformacja historycznych danych przyrodniczych do formatu cyfrowego i wymiaru przestrzennego.

Zaplanowano sesje referatowe, panele dyskusyjne oraz warsztaty na temat wykorzystania cyfrowych baz danych przyrodniczych w edukacji i ochronie przyrody, przygotowania zbiorów przyrodniczych do digitalizacji, procesu digitalizacji, metod geotagowania, opisów lokalizacji okazów oraz wielu aspektów informatycznych budowy baz danych i narzędzi stosowanych w analizach online.
Więcej informacji o celach Forum znajduje się na stronie internetowej wydarzenia:
forumbiogis.amu.edu.pl/o-viii-forum

Do pobrania: informacje szczegółowe oraz II komunikat