|

Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej, 9 grudnia 2023 r.

I Komunikat

  • Serdecznie zapraszamy na kolejne grudniowe Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej PTB, które w 2023 roku odbędzie się w dniu 9 grudnia.
  • Stało się już tradycją, że spotkanie odbywa się online z użyciem platformy Big Blue Button 
  • Zaproszenie kierujemy nie tylko do członków Sekcji, ale również do wszystkich zainteresowanych paleobotaniką, palinologią, paleośrodowiskiem
  • forma prezentacji to krótkie 5-10 min komunikaty prezentujące aktualnie prowadzone badania lub najnowsze wyniki.

Do pobrania: I komunikat

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Sekcja Paleobotaniczna PTB, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu