Przewodniczący zarządów oddziałów

Oddział Białostocki

dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB

Politechnika Białostocka

+48 857469052

[encode_email]bialystok@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Grażyna Łaska

Oddział Bydgoski

dr inż. Tomasz Stosik

Politechnika Bydgoska

+48 523749520 / 523408789

[encode_email]bydgoszcz@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Gdański

dr Magdalena Lazarus

Uniwersytet Gdański

[encode_email]gdansk@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Kielecki

mgr Agnieszka Skrzypczak

Ogrody Agnieszka Skrzypczak

[encode_email]kielce@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Agnieszka Skrzypczak

Oddział Krakowski

prof. dr hab. Konrad Wołowski

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

+48 124241778

[encode_email]krakow@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Lubelski

dr hab. Małgorzata Wrzesień

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

+48 815375046

[encode_email]lublin@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Łódzki

dr Grzegorz J. Wolski

Uniwersytet Łódzki

+48 426655098

[encode_email]lodz@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Grzegorz Wolski

Oddział Olsztyński

dr hab. Monika Szczecińska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

[encode_email]olsztyn@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Poznański

dr Łukasz Grewling

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

+48 618295700

[encode_email]poznan@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Skierniewicki

dr hab. Lidia Sas-Paszt

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

[encode_email]skierniewice@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Szczeciński

dr hab. Zofia Sotek, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

+48 914441560

[encode_email]szczecin@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Śląski

dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

+48 322009455

[encode_email]katowice@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Toruński

dr Lucjan Rutkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

+48 566112528

[encode_email]torun@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Lucjan Rutkowski

Oddział Warszawski

dr hab. inż. Ewa Muszyńska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

+48 225932661

[encode_email]warszawa@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Wrocławski

dr hab. Edyta Gola, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

+48 713754092

[encode_email]wroclaw@pbsociety.org.pl[/encode_email]