Zarząd Główny

Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów, które są zwoływane przynajmniej raz na 3 lata.

Organem wykonawczym Zarządu Głównego jest jego Prezydium.