O Nas

Sekcja Lichenologiczna (od nazwy łacińskiej lichenes - porosty) jest jedną z sekcji specjalistycznych działającą w ramach Polskiego Towarzystwa Botanicznego (PTB). Podobnie jak PTB, Sekcja pracuje w trzyletnich kadencjach, a jej władzami jest Walne Zebranie Członków Sekcji, Organem Sekcji jest Zarząd Sekcji.

Początki sekcji datuje się na 12 września 1978 r. kiedy to została powołana Podsekcja Lichenologiczna w ramach Sekcji Mykologicznej. Zatwierdzenie samodzielnego funkcjonowania Sekcji Lichenologicznej przez Zarząd Główny PTB nastąpiło w grudniu 1983 roku. Nowe władze sekcji rozpoczęły swoją działalność od 1.01.1984 roku.

Działalność Sekcji ma na celu promowanie rozwoju lichenologii w Polsce, m.in. przez propagowanie wiedzy i wymianę informacji naukowej, opiniowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków porostów w Polsce oraz upowszechnianie znajomości porostów i ich zagrożeń, a także przez popularyzację sposobów ich wykorzystania w biomonitoringu i praktycznej ochronie przyrody. Wymierne efekty tych działań to m.in. opracowanie czerwonej listy porostów, czy utworzenie pomników i rezerwatów przyrody ze stanowiskami bardzo rzadkich w skali kraju gatunków porostów.

Sekcja skupia zarówno profesjonalistów jak i amatorów-miłośników zajmujących się lichenologią, czyli nauką o porostach. 

Główną formą działalności Sekcji są coroczne Zjazdy Lichenologów Polskich, które odbywają się w ramach kolejnych zjazdów PTB i w okresach pomiędzy nimi. Są to spotkania o charakterze konferencji, warsztatów i sesji terenowych, ze wspólnie prowadzonymi badaniami inwentaryzacyjnymi organizowanymi na obszarach nie posiadających dokumentacji lichenologicznej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zarzą Sekcji (kadencja 2022-2025)

Przewodniczący

 Rafał Szymczyk, Dr
 Pracownia Ekspertyz Przyrodniczych EKOPROJEKT
 Nowica 24, 14-405 Wilczęta
 e-mail: lichensptb[at]gmail.com

 

 

Wiceprzewodnicząca

Katarzyna Szczepańska, Dr
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24a, 50-375 Wrocław
e-mail: katarzyna.szczepanska[at]upwr.edu.pl     

 

 

Sekretarz

 Mariusz Hachułka, Dr inż. 
 Katedra Algologii i Mykologii 
 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 Uniwersytet Łódzki
 ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
 e-mail: mariusz.hachulka[at]biol.uni.lodz.pl               

 

 

Członek Zarządu

 

Dariusz Kubiak, Dr hab.

Katedra Mikrobiologii i Mykologii
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn
e-mail: darkub[at]uwm.edu.pl