Pożegnanie Prof. Leona Stuchlika

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 26 listopada 2022 r. zmarł

Prof. dr hab. Leon Stuchlik

wybitny paleobotanik, uznany palinolog, nauczyciel wielu pokoleń badaczy oraz autor licznych opracowań naukowych. Należał do ścisłego grona osób, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiej botaniki oraz budowania pozytywnego wizerunku nauki na świecie.

Emerytowany Profesor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i jego dyrektor w latach 1990–1999. Piastujący różne ważne funkcje, odznaczony wieloma medalami. Jako wieloletni członek Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma Wiadomości Botaniczne, odegrał ważną rolę w kształtowaniu życia i rozwoju społeczności botanicznej w Polsce. Za wybitne zasługi dla Towarzystwa i niezwykłą aktywność naukową został wyróżniony w 2010 r. godnością Członka Honorowego PTB.

W kwietniu 2021 r. razem świętowaliśmy 90. urodziny Pana Profesora.

Rodzinie i bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Sekcja Paleobotaniczna PTB