Pożegnanie prof. dra hab. Jerzego Hrynkiewicza-Sudnika

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13.10.2023 zmarł Pan Profesor Jerzy Hrynkiewicz-Sudnik, długoletni członek Oddziału Wrocławskiego PTB.

Profesor Jerzy Hrynkiewicz-Sudnik to botanik, dendrolog, jeden z czołowych badaczy dendroflory Wrocławia, ekspert w zakresie sztuki kształtowania zieleni i krajobrazu, a z zamiłowania ornitolog. Absolwent Państwowej Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu (1951) i studiów biologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim (1955). Studia doktorskie ukończył na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1960). Dalszy rozwój naukowy związany był z Uniwersytetem Wrocławskim – dr hab. (1971) i prof. (1988). Uczestniczył w odbudowie Ogrodu Botanicznego po zniszczeniach wojennych. Współautor zagospodarowania nowej części ogrodu – działu gruntowych roślin ozdobnych. We współpracy z Dr Jadwigą Teleżyńską rozpoczął zakładanie kolekcji różaneczników i azalii oraz drzew i krzewów iglastych.

Naukową opieką otaczał Arboretum w Wojsławicach oraz historyczne założenia zieleni na terenie Dolnego Śląska, m.in.: Park Szczytnicki we Wrocławiu, park w Lądku Zdroju, Szczawnie-Zdroju i Polanicy. Długoletni członek Oddziału Wrocławskiego PTB i PTD. W latach 1959-1976 pełnił funkcję kierownika działu dendrologii w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1976 r. zatrudniony został w Muzeum Przyrodniczym UWr, gdzie poza pracą naukową, promował i kształcił miłośników dendrologii.

Ponadto był członkiem rzeczywistym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem honorowym International Biographical Centre w Cambridge, Wielka Brytania (1994) i Deutsche Dendrologische Gesellschaft w Bremie, Niemcy (1989). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1980), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989), Złotą odznaką „Zasłużony dla Miasta Wrocławia” (1984), Odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1989). Laureat m.in. nagrody indywidualnej Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1973, 1989)‚ Nagrody Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia za „wybitne osiągnięcia naukowe na rzecz integracji wrocławskiego środowiska naukowego” (1990).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 26 października 2023 r. w Kutnie Msza Św. o godz. 12.00 w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Łąkoszyńska 11, Kutno. Po Mszy odprowadzenie na cmentarz Łąkoszyn.

Informacja zaczerpnięta ze strony FB Oddziału Wrocławskiego PTB

Zobacz nekrolog na stronach Uniwersytetu Wrocławskiego