Pożegnanie Prof. dr hab. Stanisława Lewaka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 lipca 2023 roku zmarł

Prof. dr hab. Stanisław Lewak

Prof. dr hab. Stanisław Lewak, wybitny biochemik i fizjolog roślin, emerytowany profesor Wydziału Biologii UW, zmarł 20 lipca 2023 r. w wieku 93 lat. Profesor Lewak w dziedzinie fizjologii wzrostu i rozwoju roślin był niekwestionowanym autorytetem naukowym. Pokoleniom studentów nazwisko Profesora znane jest jako autora książki Fizjologia roślin. Podręcznik akademicki Fizjologia Roślin, pod redakcją Prof. Lewaka i Prof. Kopcewicza jest wciąż podstawowym źródłem wiedzy o biologii eksperymentalnej roślin dla studentów i doktorantów uczelni w Polsce.

Profesor Lewak był członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, a w latach 1977-1983  – Przewodniczącym Oddziału Warszawskiego PTB.

Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska