Pożegnanie Dra Jerzego Rzedowskiego Rottera

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 28 marca 2023 r. zmarł

Dr Jerzy Rzedowski Rotter

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28 marca 2023 w wieku 96 lat zmarł w Meksyku Jerzy Rzędowski Rotter.

Botanik polskiego pochodzenia, urodzony w 1926 roku we Lwowie. Dzieciństwo spędził na Śląsku, a w czasie II wojny światowej, ze względu na pochodzenie żydowskie, był więźniem obozu koncentracyjnego. W 1946 wraz z ojcem wyemigrował do Meksyku – tam też studiował botanikę. W latach 1949–1952 na Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN uzyskał stopień magistra. Praca dyplomowa przedstawiała szatę roślinną Pedregal de San Angel. Przez kolejne 10 lat pracował jako botanik w Syntex Laboratories. W czasie rocznych studiów we Francji (Université Montpellier) poznał i zgłębił szkołę fitosocjologii Braun-Blanqueta. Po powrocie do Meksyku w latach 1959-61 pracował jako botanik w Colegio de Postgraduados de Chapingo, gdzie uzyskał tytuł doktora na Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym Meksyku za dysertację na temat szaty roślinnej stanu San Luis Potosí. Po obronie został pracownikiem naukowym tego uniwersytetu, w którym pracował do 1984. Potem podjął pracę w Instituto de Ecología A. C. w Pátzcuaro.

Był wybitnym botanikiem, ekologiem roślinności, taksonomem i dydaktykiem. Opublikował około 200 prac naukowych z zakresu botaniki i zgromadził bogatą dokumentację florystyczną w postaci ponad 54 tysięcy arkuszy zielnikowych. Jego prace badawcze stanowią znaczący wkład w poznanie szaty roślinnej Meksyku. Jest uznany za filar botaniki meksykańskiej. Jego nazwisko upamiętnione jest w epitetach nazw gatunkowych wielu roślin, w formie rzedowskiana lub rzedowskii oraz w nazwie rodzaju Rzedowskia. Jego imię nosi też ogród botaniczny w Meksyku – Jardín Botánico Jerzy Rzedowski Rotter.

Założył Meksykańskie Towarzystwo Botaniczne oraz Acta Botanica Mexicana – najważniejsze czasopismo naukowe tego towarzystwa. Profesor Rzędowski jest autorem siedmiu monografii, w tym fundamentalnego dzieła o roślinności Meksyku (La Vegetacion de Mexico). Opublikował także 47 rozdziałów w monografiach i 130 artykułów. Jest odkrywcą 188 nowych taksonów, a jego zielnik liczy ponad 54,000 arkuszy. Profesor Jerzy Rotter Rzędowski z pewnością należy do najwybitniejszych botaników polskiego pochodzenia a jego strata pogrąża w smutku nasze Towarzystwo.