Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki oraz Krakowskiego Oddziału PTB, 24 listopada 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na najbliższe posiedzenie Sekcji Historii Botaniki oraz Krakowskiego Oddziału PTB, które odbędzie się dnia 24.11.2022 o godz. 12.00 stacjonarnie w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera PAN przy ul. Lubicz 46 (sala konferencyjna im. Prof. Bogumiła Pawłowskiego) oraz w aplikacji MS Teams.

Link do spotkania

W programie referaty:  

  1. Mgr inż. Mateusz Sowelo (Ogród Botaniczny UAM Poznań). „Efekty działań ochrony czynnej cennych gatunków flory terenów mokradłowych wschodniej Polski”
  2. Dr Krzysztof Duda (Akademia Ignatianum Kraków). „Profesor Tadeusz Wilczyński. Lwów i Karpaty Wschodnie”
  3. Prof. dr hab. Piotr Köhler (Instytut Botaniki UJ Kraków). „Zakończenie prac nad Słownikiem Biograficznym Polskich Botaników oraz dalsze plany badawcze”

Jednocześnie zapraszam wszystkich chętnych do składania propozycji wykładów na adresy mailowe: [encode_email]grzegorz.migdalek@up.krakow.pl[/encode_email] lub [encode_email]k.wolowski@botany.pl[/encode_email].